Innehåll

Balans nr 11 2010

Med stora steg in i framtiden

Redovisningskonsulterna och revisorerna tar ytterligare ett steg in i framtiden. De lokala Far-dagarna har dragit igång och de första i Örebro och Västerås har haft högt deltagande.

Under oktober, november och december ordnar Far Akademi lokala Far-dagar på ett femtontal orter. De två inledande dagarna, i Örebro och i Västerås, var mycket lyckade enligt arrangörerna och lokalföreningarna.

– Det här visar att det finns ett stort behov av att träffas, både inom näringslivet och branschen, sa Marita Lyckstedt, ordförande i Fars lokalförening Mälardalen.

Hon var mycket nöjd med Far-dagen i Västerås och konstaterade att behovet av att mötas kollegialt är stort.

– Det är många mindre byråer här i dag som ser det här som ett bra tillfälle att träffas över byrågränserna, sa hon.

De lokala Far-dagarna inleds med ett frukostmöte som är öppet både för medlemmar och för näringslivet. I Västerås presenterades en undersökning som Far gjort om näringslivets syn på framtiden. Som representanter från Far fanns Bengt Skough, sektionen Små & medelstora företag, samt Anders Hell, auktoriserad redovisningskonsult, för att informera om den förändrade revisionsplikten.

– För oss är det jättebra att få den här informationen. Vi har fått en del frågor från kunder, men det kommer antagligen att bli mer framöver, sa Niklas Johansson från Handelsbanken i Västerås.

Efter frukostmötet fortsatte Far-dagen för Fars medlemmar. På programmet stod bland annat information om branschens anpassning till frivillig revision och Bengt Skough presenterade Förtroendehuset och de tjänster som nu erbjuds marknaden. Han och Anders Hell berättade även om en undersökning som gjorts om vilka förväntningar marknaden har på branschen.

– 97 procent av företagsledarna som tillfrågats är nöjda med sin revisor eller redovisningskonsult, mer än hälften är mycket nöjda. Det här är världens chans. På övriga marknaden är det sällan som köparna har så stort förtroende som era kunder har för er, sa Bengt Skough.

Han och Anders Hell uppmanade deltagarna på Far-dagen att se möjligheterna med den frivilliga revisionen och de nya tjänsterna och menade att det kommer att finnas ”hur mycket jobb som helst” i branschen.

Åke P Sandklef från Franklin Covey berättade om erfarenheter av tjänsteförsäljning och gav tips om hur man bygger ett starkt förtroende.

– Stärk er roll som rådgivare genom att berätta för kunden om andra saker och tjänster som ligger inom ert område. Lyssna på vad kunderna egentligen säger och kom ihåg att lösningar inte har något egenvärde i sig. Värdet av en lösning ligger i om det finns ett behov, sa han.

Bengt Skough poängterade att det är dags att se över hur man prissätter sina tjänster. Glöm timmar och ta betalt för värdet var budskapet han förmedlade.

Charlotta Danielsson

Lokala Far-dagen

Lokala Far-dagen anordnas runt om i landet, däribland Jönköping, Göteborg, Malmö, Växjö, Borås, Umeå, Sundsvall och Stockholm.

Far-dagen är en heldag som inleds med ett frukostmöte där även näringslivet deltar. Därefter fortsätter utbildningen med bland annat ett avsnitt om branschens anpassning till frivillig revision.