Innehåll

Balans nr 11 2010

Debatt: Vilket regelverk ska tillämpas av bostadsrättsföreningar?

Lagom till semestern presenterade Bokföringsnämnden ett förslag till nytt allmänt råd för upprättande av årsredovisning, K3. Från och med 2012 måste alla svenska företag som ska upprätta årsredovisning tillämpa ett K-regelverk. K3 är det tänkta huvudregelverket för icke-noterade företag, det vill säga det regelverk som ska till-lämpas av de företag som inte får eller vill använda de förenklade regelverken i K1 eller K2. Till det presenterade förslaget bifogas en konsekvensutredning. På frågan om det föreligger behov av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är svaret kortfattat. Eftersom det finns alternativ (K1 och K2) ”behöver som utgångspunkt ingen särskild hänsyn tas till dessa företag i K3”. Är det en rimlig bedömning?

I Balans nr 12/2009 ifrågasatte vi nyttan av ett nytt regelverk som har små utsikter att tillämpas av majoriteten av de företag som regelverket riktas till. Enligt vår yrkesmässiga bedömning kommer K2 för mindre ekonomiska föreningar, som presenterades 2009, inte att i någon utsträckning tillämpas av landets bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar motsvarar enligt statistik från SCB över 70 procent av Sveriges ekonomiska föreningar och antalet ökar. Därtill torde det finnas ett allmänintresse i anpassad redovisning för en sektor som utgör en betydande del av bostadsmarknaden och privat sparande. K2 för mindre ekonomiska föreningar är i allt väsentligt baserat på K2 för mindre aktiebolag. Majoriteten av bostadsrättsföreningarna kommer därmed att få tillämpa K3.

Vår artikel kommenterades i Balans nr 3/2010 av representanter för dåvarande FAR SRS policygrupp för redovisning med anledning av ett av flera exempel på redovisningsfrågor som är specifika för bostadsrättsföreningar; redovisning av så kallad paketering vid förvärv av fastighet. Bortsett från onödigt förklenande kommentarer och det faktum att RedU 9 som behandlar just paketering inte var publicerad då vi skrev vårt inlägg, missade dock författarna hela poängen med vår artikel (dessutom är en förening som, mot all förmodan, väljer att tillämpa K2 förhindrad att tillämpa RedU 9). Vad är syftet med ett K2-regelverk för mindre ekonomiska föreningar, om regelverket är oanvändbart för en betydande majoritet av populationen?

Exempel på frågor som inte behandlas i aktuella regelverk berör bland annat redovisning av eget kapital. Det förekommer en rad olika transaktioner med bland annat återköp och dödning av andelar, kapitaltillskott, upplåtelse i olika former med mera, som inte behandlas i vare sig K2 eller K3. K2 för mindre ekonomiska föreningar medger inte heller komponentavskrivningar på fastigheter, vilket för många bostadsrättsföreningar kan vara ett rimligt alternativ med avseende på kravet på rättvisande bild. Frågan är om alla företag i praktiken kan tillämpa ett K-regelverk från 2012? Är det förenligt med god redovisningssed att inte göra det?

Vår bestämda uppfattning är att det finns ett legitimt behov av ett anpassat regelverk för bostadsrättsföreningar. Även om det ur skattesynpunkt är en mindre intressant sektor, finns ett allmänintresse förknippat med bostadsförsörjning och privat sparande. Enligt tidigare beräkning motsvarar den förmögenhetsmassa som förvaltas av landets bostadsrättsföreningar i storleksordningen 40–50 procent av det totala börsvärdet. I det perspektivet är ett anpassat regelverk inte orimligt, inte minst med tanke på aktuella målgrupper respektive de ansträngningar som ägnas åt anpassning och tolkning av till exempel IFRS. Om inte, inom ramen för presenterade K-regelverk, vilket regelverk förväntar sig normgivaren att landets bostadsrättsföreningar ska tillämpa?

Erik Davidsson är verksam med revision på Borevision samt revisionsnära tjänster hos Avant företagskonsult.

Jörgen Götehed är verksam med revision på Borevision.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...