Innehåll

Balans nr 12 2010

Ledare: Branschen i strålkastarljuset

Just som turbulensen kring HQ Bank hade avtagit något slog Svenska Dagbladets granskning av revisorerna ner som en bomb i branschen. Bilden som ges i artiklarna är allt annat än smickrande. Och läsare som inte är bekanta med revisorsyrket, och de lagar och regler som gäller på området, har sannolikt undrat hur det står till innanför väggarna på de stora revisionsbyråerna.

Det finns naturligtvis olika sätt att hantera den här typen av omständigheter. Att öppet och sakligt bemöta kritik och påståenden är en strategi. I artikeln på sidan 9 kommenterar Fars generalsekreterare Dan Brännström några av de områden som berörs i Svenska Dagbladets artikelserie, exempelvis att byråernas vd:ar tar ”extrajobb” för miljoner och att topprevisorer har (alltför) höga löner. Han berör också den ”samla på sig-kultur” som finns inom byråerna när det gäller revisionsuppdrag och menar att yngre revisorer bör släppas fram tidigare för att kunna ta över uppdragen.

Dan Brännströms resonemang leder direkt in på Nya generationens debattartikel på sidan 52 där revisionsbyråerna uppmanas att hitta nya former för att attrahera framtidens medarbetare. Nya generationen menar bland annat att yngre revisorer tidigare bör bjudas in i bolagens ”finrum” för att kunna samla på sig erfarenhet och kunskap.

Vad man än anser om den senaste tidens mediaexponering så har branschen fått en hel del uppmärksamhet. Att köpa annonsutrymme motsvarande det antal spaltmetrar som har skrivits skulle bli en mycket dyr affär.

Kanske dags att damma av uttrycket ”all pr är bra pr”?

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se