En omröstning på <tidningenbalans.se> visar att 25 procent köper julklappar för 0–1.000 kronor, medan 69 procent lägger ut 1.001–7.000 kronor. Endast 6 procent köper julklappar för över 7.000 kronor.

BALANS_NR_12_2010_s3