Synpunkter ska lämnas senast 8 december

EU-kommissionens grönbok om revision har sysselsatt delar av branschen intensivt de senaste veckorna. 8 december går tidsfristen ut för att lämna svar på de sammanlagt 38 frågor som generaldirektoratet för den inre marknaden ställer i dokumentet. Inom Far har två arbetsgrupper jobbat parallellt för att hinna svara inom den ovanligt korta tidsfristen.

1 december antog Fars styrelse det svar som skickas till Bryssel i dagarna. Den svenska branschorganisationens synpunkter representeras även genom samarbetsorganisationen Fédération des Experts comptables Européens, FEE. Far, samt ett fyrtiotal andra intressenter inom svenskt näringsliv, har även bjudits in att komma med synpunkter på det som kommer att bli Sveriges officiella svar.

– Innan vi skickar ett svar från den svenska regeringen vill vi ge dem som är berörda en chans att yttra sig, så att Sveriges svar blir så bra som möjligt, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Trots att alla potentiella konfliktfrågor inte var färdigberedda valde Far att svara på justitiedepartementets snabbremiss som skulle in redan tre veckor före EU-kommissionens deadline.

– I den mån svenska regeringen lämnar ett svar på grönboken är det viktigt att våra argument kan beaktas, säger Lennart Iredahl, ansvarig för revisionsfrågor inom Fars sektion Stora företag.

Senast 8 december finns Fars svar tillgängligt på <far.se>.

Rakel Lennartsson

Grönboken

Grönboken om revision med den svenska titeln ”Revisionspolitik: Lärdomar från krisen” innehåller EU-kommissionens förslag på reformer och nya regleringar av branschen. Grönboken är det absolut första steget i lagstiftningsprocessen och ska ses som ett diskussionsunderlag. 10 februari anordnar EU-kommissionen en så kallad högnivåkonferens för att fortsätta diskussionen.