Balans nr 12 2010

Noteringar: Grönboken om revision

Synpunkter ska lämnas senast 8 december

EU-kommissionens grönbok om revision har sysselsatt delar av branschen intensivt de senaste veckorna. 8 december går tidsfristen ut för att lämna svar på de sammanlagt 38 frågor som generaldirektoratet för den inre marknaden ställer i dokumentet. Inom Far har två arbetsgrupper jobbat parallellt för att hinna svara inom den ovanligt korta tidsfristen.

1 december antog Fars styrelse det svar som skickas till Bryssel i dagarna. Den svenska branschorganisationens synpunkter representeras även genom samarbetsorganisationen Fédération des Experts comptables Européens, FEE. Far, samt ett fyrtiotal andra intressenter inom svenskt näringsliv, har även bjudits in att komma med synpunkter på det som kommer att bli Sveriges officiella svar.

– Innan vi skickar ett svar från den svenska regeringen vill vi ge dem som är berörda en chans att yttra sig, så att Sveriges svar blir så bra som möjligt, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Trots att alla potentiella konfliktfrågor inte var färdigberedda valde Far att svara på justitiedepartementets snabbremiss som skulle in redan tre veckor före EU-kommissionens deadline.

– I den mån svenska regeringen lämnar ett svar på grönboken är det viktigt att våra argument kan beaktas, säger Lennart Iredahl, ansvarig för revisionsfrågor inom Fars sektion Stora företag.

Senast 8 december finns Fars svar tillgängligt på <far.se>.

Rakel Lennartsson

Grönboken

Grönboken om revision med den svenska titeln ”Revisionspolitik: Lärdomar från krisen” innehåller EU-kommissionens förslag på reformer och nya regleringar av branschen. Grönboken är det absolut första steget i lagstiftningsprocessen och ska ses som ett diskussionsunderlag. 10 februari anordnar EU-kommissionen en så kallad högnivåkonferens för att fortsätta diskussionen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...