Prosolvias konkursbo drog PwC inför rätta och krävde ett rekordstort skadestånd på 1,4 miljarder kronor. Göteborgs tingsrätt avslog dock kravet. Nu fortsätter tvisten. Konkursboet har överklagat tingsrättens dom till hovrätten för västra Sverige och kräver fortfarande skadestånd.

Charlotta Danielsson