Advokatsamfundet har beslutat att alla advokaters aktiebolag ska omfattas av revisionsplikt, enligt Advokatsamfundets interna bokföringsreglemente.

– Det handlar om förtroendet för advokatyrket. Advokater har etiska förpliktelser och har hand om klientmedel och därför är det viktigt att deras ekonomi är i ordning och att den är god, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Fars generalsekreterare Dan Brännström välkomnar Advokatsamfundets beslut.

– Det är en bekräftelse på revisionens betydelse för förtroende, säger han.

Charlotta Danielsson