I mina artiklar återkommer jag ofta till EU:s inre marknad. Denna gränslösa marknad med över 500 miljoner konsumenter och 20 miljoner företag är grunden till EU:s samarbete. Men trots EU-kommissionens ansträngningar genom åren så fungerar den inte fullt ut. Det finns en betydligt större potential i denna tanke som föddes redan med Romfördraget 1957.

EU-kommissionen har tagit fram två rapporter för att förbättra den inre marknaden. Den första rapporten berör EU-medborgarna och de problem som kan uppstå när de reser, studerar, arbetar, gifter sig eller köper hus eller bil i ett annat EU-land.

I den andra rapporten, det så kallade inre marknadspaketet, presenteras ett antal åtgärder som ska förbättra EU:s tillväxtpotential och konkurrenskraft. EU-kommissionen vill bland annat minska kostnaderna för små och medelstora företag genom att förenkla bokföringsreglerna och förbättra företagens möjligheter att delta i offentlig upphandling. Det ska också bli enklare för dessa företag att få tillgång till finansiering. De vill också undersöka möjligheterna att kunna införa en gemensam skattebas för företag som bedriver verksamhet över gränserna.

EU-kommissionen har initierat en omfattande EU-debatt för att under fyra månader få in synpunkter på innehållet i rapporterna. De kommer särskilt att öppna sina expertgrupper för företrädare för konsumentorganisationer, fackföreningar, företag och lokala myndigheter. 8 februari 2011 anordnas en konferens om inre marknaden i Bryssel. Målsättningen är att de 50 konkreta förslag som de båda rapporterna innehåller ska ha omsatts i praktiken senast 2012.

EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors sa en gång ”Nobody can fall in love with the single market”. Det kanske är sant, men en Europeisk union utan dess inre marknad vore betydligt tuffare för Europas medborgare och företag. Enligt intresseorganisationen Företagarna ser svenska småföretag ljust på framtiden. De räknar med att anställa cirka 70.000 personer det närmaste året. Varför inte höja blicken ytterligare och ta vara på alla de möjligheter som EU:s inre marknad erbjuder? Tvekar du? Har du stött på hinder? Var med i debatten och gör din röst hörd, EU-kommissionen vill veta vad just du tycker.

Ewa Fallenius

är EU-expert på PwC.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com