Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: ”Hög tid att sätta ner foten”

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström är besviken på regeringens hantering av revisionspliktsfrågan.

– För att göra de sista förberedelserna måste branschen få veta hur gränsvärdena och den nya revisorsrollen kommer att se ut. Hur blir det exempelvis med förvaltningsrevisionen? Det är hög tid för regeringen att sätta ner foten.

Även för företagen är det olyckligt att processen har dragit ut på tiden.

– Företagen måste få tid på sig att processa frågan om man ska fortsätta med revision. Vad säger banken och vad säger styrelseledamöterna? Eftersom branschen kommer att erbjuda även andra tjänster för kvalitetssäkring av redovisningen kan man kanske skapa förtroende på annat sätt. Men det tar tid för marknaden att ta till sig de nya tjänsterna.

Dan Brännström är i grunden positiv till förslaget att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag, om reformen genomförs stegvis.

– Att revisionen utsätts för konkurrens innebär att den får sitt rätta värde. Aldrig mer kommer en revisor att få höra att revision är något nödvändigt ont. Tvärtom kommer tjänsten alltid att vara uppskattad och uppfattas som värdeskapande.

Regeringens uppdrag till utredaren Bo Svensson var att föreslå hur revisionsplikten skulle kunna slopas för små företag. Dan Brännström menar att den diskussion som regeringen nu för borde ha förts innan utredningsuppdraget formulerades.

– Då kanske Bo Svensson i stället hade fått i uppdrag att komma med ett mer balanserat förslag. Nu blev det en ”big bang” som känns lite osvensk.

De troliga stötestenarna i förslaget är vilka gränsvärden som ska tillämpas samt vilka samhällsekonomiska effekter förslaget får.

ph

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...