FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström är besviken på regeringens hantering av revisionspliktsfrågan.

– För att göra de sista förberedelserna måste branschen få veta hur gränsvärdena och den nya revisorsrollen kommer att se ut. Hur blir det exempelvis med förvaltningsrevisionen? Det är hög tid för regeringen att sätta ner foten.

Även för företagen är det olyckligt att processen har dragit ut på tiden.

– Företagen måste få tid på sig att processa frågan om man ska fortsätta med revision. Vad säger banken och vad säger styrelseledamöterna? Eftersom branschen kommer att erbjuda även andra tjänster för kvalitetssäkring av redovisningen kan man kanske skapa förtroende på annat sätt. Men det tar tid för marknaden att ta till sig de nya tjänsterna.

Dan Brännström är i grunden positiv till förslaget att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag, om reformen genomförs stegvis.

– Att revisionen utsätts för konkurrens innebär att den får sitt rätta värde. Aldrig mer kommer en revisor att få höra att revision är något nödvändigt ont. Tvärtom kommer tjänsten alltid att vara uppskattad och uppfattas som värdeskapande.

Regeringens uppdrag till utredaren Bo Svensson var att föreslå hur revisionsplikten skulle kunna slopas för små företag. Dan Brännström menar att den diskussion som regeringen nu för borde ha förts innan utredningsuppdraget formulerades.

– Då kanske Bo Svensson i stället hade fått i uppdrag att komma med ett mer balanserat förslag. Nu blev det en ”big bang” som känns lite osvensk.

De troliga stötestenarna i förslaget är vilka gränsvärden som ska tillämpas samt vilka samhällsekonomiska effekter förslaget får.

ph