Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Har det blivit enklare att driva företag sedan Alliansen tog makten?

Anna Wallman, auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS, Wallman & Co AB, Stockholm

– Jag ser inte att det har blivit enklare att starta företag. En bra åtgärd vore att sänka aktiekapitalet. Jag anser inte heller att det blivit enklare att driva företag. Bland annat har nya kassaregisterlagen trätt i kraft. Att tvinga småföretagare att köpa in kassaregister är inte en förenkling utan en fördyrning.

Tvärtemot löftet om avskaffandet av revisionsplikten har det blivit mer administrativt krävande att byta revisor, från 1 juli 2009 ska ju den avgående revisorn och kunden motivera varför man byter revisor i förtid. Det skapar merarbete för företagen.

Alliansen har dock gjort en del finjusteringar, som snarare är förbättringar än förenklingar. Exempelvis höjningen av beloppsgränsen för att bokföra en investering som en direkt avskrivning i stället för att lägga den i balansen. Man har lättat upp 3:12-reglerna, bolagsskatten har sjunkit något och ROT-avdraget har införts.

Samira Viklund Haidic, företagare, Haidic Interiör, Skellefteå

– En stor förbättring är att det verkar bli billigare med revision om revisionsplikten avskaffas.

Den nya kassaregisterlagen har däremot verkligen försvårat och jag förstår inte hur regeringen tänkte, för de som vill fuska kommer att fuska ändå. Jag välkomnar mer kontroller, men jag tycker att det vore bättre om Skatteverket la resurserna på fler stickprovskontroller i stället. Kassaregisterlagen slår väldigt hårt mot dem som är små.

Som enmansföretagare tycker jag att det borde bli enklare att gå från en till två. Som det är nu är det ett jättestort steg och den som man anställer får ett betydligt starkare skydd än man själv har, vilket är orimligt. Om företagaren hade ett mindre ansvar, vid exempelvis sjukskrivning, tror jag att fler skulle våga anställa och det skulle skapa fler jobb.

Hans Brorsson, auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS, Brorsson & Co Revisionsbyrå, Stockholm

– Som jag ser det har regeringen, oavsett politisk färg, ganska liten påverkan. Det mesta som har förändrats ur ett företagarperspektiv beror på utvecklingen i stort. Om Skatteverket har blivit mer serviceinriktat så beror det mer på IT-utvecklingen, och företagens ekonomi styrs mer av möjligheten att låna pengar i bank samt av räntenivån än av regelförändringar på marginalen.

Löftet om att slopa revisionsplikten ser jag inte som en förenkling för företagen. Däremot kan det innebära en förbättring på så vis att de som frivilligt väljer att bli reviderade av en kvalificerad revisor får ut mer av sin revision. Men slopandet av revisionsplikten kan inte tillskrivas regeringen, utan är snarare en anpassning till omvärlden.

Jag tror att allt det som företagarorganisationerna lobbar för spelar ganska liten roll. Det avgörande är att vi måste anpassa reglerna till rådande förhållanden i omvärlden.