En majoritet, drygt sex av tio, av cheferna inom byggindustrin bedömer att 2010 kommer att bli ett bra år med stabiliserad eller till och med ökad vinst. Men KPMG:s Årliga ”Global Construction Survey” ger blandade signaler om byggsektorns framtid.

Den kompetensbrist som framkom i förra årets upplaga av undersökningen tycks ha dämpat personalminskningarna i branschen och krisen har lett till att byggsektorn lägger mer resurser på riskhantering. Samtidigt finns en oro för att uppskjutna projekt och uteblivna stimulanspaket från myndigheter ska leda till hårdare konkurrens och nedskärningar inför 2011.

rl