Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Fler kvinnor och äldre män bland börsmäklarna – rätta medicinen mot bubblor

Hormonpåverkan uppfattas ofta som ett typiskt feminint problem. Men även manliga individers agerande styrs av hormoner. Det framhöll John Coates, professor från Judge Business School och Fellow of Cambridge University, när han talade på FAR SRS rådgivningssektions Årliga event i mitten av januari. Rubriken var ”Would markets be more stable with more women and older men?” och grundar sig på resultatet av en undersökning av unga manliga börsmäklare som John Coates gjort tillsammans med professor Joe Herbert om steroidhormoners – det vill säga testosteron och kortisol – stora inverkan på beslutsfattande och riskmedvetenhet.

Testosteron påverkar exempelvis risktagande, självsäkerhet och sexlust, men även rent kroppsliga funktioner som muskelproduktion och kroppsbehåring. Höga nivåer av testosteron kan leda till ett extremt högt risktagande.

Kortisol behövs exempelvis vid omedelbar fara. En tillfälligt förhöjd nivå av kortisol – som inträffar exempelvis vid ett anfall – leder till motivation och fokusering. Vid konstant hög exponering leder dock detta hormon till rädsla och ängslan – och när det gäller risktagande – till riskaversion, vilket kan drabba återhämtningstakten på finansmarknaderna efter en krasch.

De flesta börskrascher eller stora nedgångar i USA har skett i oktober. Enligt John Coates är testosteronhalten som högst i september. Kan det finnas ett samband?

John Coates menar att unga mäklare på finansmarknaden har mycket höga halter av steroider och därför initialt tar extremt höga risker – de tror att de är oövervinnliga. När sedan kraschen är ett faktum leder de höga kortisolhalterna till överdriven riskaversion. På så sätt förstärker detta manliga fenomen svängningarna på finansmarknaderna, menar han.

Kanske borde mäklarhusen anställa fler kvinnor och äldre män.

Nina Ljungmark Berglund

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...