Hormonpåverkan uppfattas ofta som ett typiskt feminint problem. Men även manliga individers agerande styrs av hormoner. Det framhöll John Coates, professor från Judge Business School och Fellow of Cambridge University, när han talade på FAR SRS rådgivningssektions Årliga event i mitten av januari. Rubriken var ”Would markets be more stable with more women and older men?” och grundar sig på resultatet av en undersökning av unga manliga börsmäklare som John Coates gjort tillsammans med professor Joe Herbert om steroidhormoners – det vill säga testosteron och kortisol – stora inverkan på beslutsfattande och riskmedvetenhet.

Testosteron påverkar exempelvis risktagande, självsäkerhet och sexlust, men även rent kroppsliga funktioner som muskelproduktion och kroppsbehåring. Höga nivåer av testosteron kan leda till ett extremt högt risktagande.

Kortisol behövs exempelvis vid omedelbar fara. En tillfälligt förhöjd nivå av kortisol – som inträffar exempelvis vid ett anfall – leder till motivation och fokusering. Vid konstant hög exponering leder dock detta hormon till rädsla och ängslan – och när det gäller risktagande – till riskaversion, vilket kan drabba återhämtningstakten på finansmarknaderna efter en krasch.

De flesta börskrascher eller stora nedgångar i USA har skett i oktober. Enligt John Coates är testosteronhalten som högst i september. Kan det finnas ett samband?

John Coates menar att unga mäklare på finansmarknaden har mycket höga halter av steroider och därför initialt tar extremt höga risker – de tror att de är oövervinnliga. När sedan kraschen är ett faktum leder de höga kortisolhalterna till överdriven riskaversion. På så sätt förstärker detta manliga fenomen svängningarna på finansmarknaderna, menar han.

Kanske borde mäklarhusen anställa fler kvinnor och äldre män.

Nina Ljungmark Berglund

Pernilla Halling