Att bevaka och påverka den nationella utvecklingen i branschens frågor är den viktigaste uppgiften för FAR SRS sektion Stora företag. Det tycker tre av fyra av sektionens medlemmar, enligt en nyligen sammanställd medlemsenkät.

På andra plats i medlemmarnas prioritering kommer att ”föra extern debatt om branschfrågor”. Hela 60 procent av medlemmarna anser att sektionens arbete bör inriktas på utåtriktad opinionsbildning.

Styrgruppen för sektionen Stora företag är mycket nöjd med responsen på enkäten, i form av god svarsfrekvens (nästan 50 procent) och många extra kommentarer.

– Det är mycket tydligt att medlemmarna vill att FAR SRS ska vara aktiva och våga sticka ut hakan

i debatten. Vi har haft det som ledstjärna när vi utvecklat verksamhetsplanen för sektionen och i våra diskussioner med de arbetsgrupper som ligger under sektionen, säger Anna-Clara af Ekenstam, ordförande i FAR SRS styrgrupp för sektionen Stora företag.

– Vi vill även initiera nya diskussioner med näringslivets företrädare. Högt på agendan står en diskussion om revisorns kommunikation och rapportering, säger hon.

rl