Trenden är tydlig: andelen kvinnliga delägare ökar på de stora revisionsbyråerna. Men fortfarande är kvinnorna i klar minoritet. Rekryteringen av kvinnor till olika nivåer i företagsledningen tycks gå snabbare.

13–20 procent av delägarna på de största revisionsbyråerna i Sverige är kvinnor. Det framkommer av en sammanställning som Balans har gjort. Resultatet är en markant förbättring sedan Balans gjorde en likadan undersökning i nr 11/2005. Samtliga byråer har i dag en högre andel kvinnliga delägare, med undantag för KPMG som ligger kvar på samma nivå. KPMG framhåller dock att kvinnorna är i majoritet i företagsledningen – som består av fyra kvinnor och tre män.

Av svaren från byråerna kan utläsas att de är måna om sin jämställdhetsstatistik; många passar på att upplysa om att antalet kvinnliga chefer är betydligt högre, på flera av byråerna runt 40 procent.

rl

Företag

Antal delägare

Antal kvinnliga delägare

Andel kvinnliga delägare (2005*)

BDO

109

17

16% (14%)

Deloitte

78

11

14% (10%)

Ernst &Young

167

21

13% (7%)

Grant Thornton

128

26

20% (12%)

KPMG

87

11

13% (13%)

SET

51

8

16% (13%)

PwC

246

44

18% (13%)

* Uppgiften från e&y är per den sista juni 2004.