Med 20 procent kvinnliga delägare och dessutom 47 procent kvinnliga chefer intar Grant Thornton en god tätposition i jämställdhetsligan. Vd Peter Bodin är glad över resultatet.

– Det är fortfarande en för låg siffra, men vi har jobbat målmedvetet med att rekrytera de bästa ledarna och det ger resultat även på jämställdhetsstatistiken. För oss är det viktigt att alla medarbetare vet att de har samma chanser till utveckling. Vi är cirka 50/50 män och kvinnor och det är viktigt att det också avspeglar sig i partnerskapet så att unga kvinnor har kvinnliga förebilder i organisationen.

Grant Thornton rekryterar i dagsläget ungefär lika många kvinnor som män till chefspositioner, men det tar ett tag innan det slår igenom i delägarkollektivet. Kvotering är inte ett alternativ, enligt Peter Bodin.

– Vi har inte haft som uttalat mål att vi ska ha fler kvinnliga chefer, men har man som vi en drivkraft att hitta duktiga ledare så blir det mer jämställt, säger Peter Bodin.

rl