Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Ingemar Hansson ny chef för Skatteverket

Ingemar Hansson har lämnat uppdraget som statssekreterare på finansdepartementet och är nu generaldirektör på Skatteverket.

Ingemar Hansson efterträds av Hans Lindberg som är doktor i nationalekonomi. Hans Lindberg kommer närmast från Ekonomistyrningsverket (ESV), där han varit generaldirektör sedan 2008.

ph