Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Regelrådet: Stora möjligheter att minska företagens administrativa kostnader

Regeringen och de svenska myndigheterna är generellt sett dåliga på att göra konsekvensutredningar av nya regler med hänsyn till företagens administrativa kostnader. Det konstaterar Regel rådet i sin första årsrapport till näringsminister Maud Olofsson.

Regelrådet etablerades som ett led i regeringens satsning att minska regelbördan för företagen med 25 procent under mandatperioden. Konkret går uppdraget ut på att granska nya lagförslag med hänsyn till vilka administrativa kostnader som förslagen kan förväntas medföra för företagen.

Många författningsförslag remitteras över huvud taget inte till Regelrådet. Bland de förslag som har remitterats finns det stora brister i den konsekvensutredning som måste bifogas varje författningstext; det rör sig om propositioner, lagrådsremisser, förslag till regeringsförordning, promemoria från regeringskansliet, Ds, SOU eller förslag till myndighetsföreskrifter.

Regelrådet har valt att yttra sig om 222 av totalt 411 författningsförslag som kommit in under det gångna året (enligt Regelrådets egen undersökning borde antalet ha varit större). I 54 procent av fallen har Regelrådet funnit att konsekvensutredningarna varit bristfälliga och i 43 procent har Regelrådet avstyrkt förslagen. Trots uppenbara brister leder ett avstyrkande från Regelrådet sällan till att förslaget omarbetas.

– Resultatet kan förefalla nedslående men visar samtidigt på en stor förbättringspotential. Regelrådet tycker sig se en viss förbättring av konsekvensutredningarna till de förslag som remitterats i slutet av året. Vår övertygelse är att rådets yttranden kommer att få betydelse på sikt och att departement och myndigheter nästa gång de ska göra en konsekvensutredning har tagit till sig av Regelrådets synpunkter, säger Christina Fors, kanslichef på Regelrådet.

Hon betonar att detta är ett långsiktigt arbete. Vad som händer med Regelrådet efter 2010 års slut är däremot ”en öppen fråga”.

– Vår förhoppning är att vi ska få fortsätta. Det finns mycket kvar att göra och vår rapport visar att det finns en oerhört stor förbättringspotential, säger hon.

rl

Regelrådet

Regelrådet är en fristående statlig kommitté med ett rådgivande uppdrag i förhållande till de så kallade”regelgivarna”, det vill säga regeringen och ett antal (dock inte alla) myndigheter. På kansliet arbetar tio personer. Rådet består av fyra ledamöter med lika många suppleanter.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...