Innehåll

Balans nr 4 2010

Noteringar: Sänkt kapitalkrav för privata aktiebolag

Riksdagen har beslutat att sänka kapitalkravet för aktiebolag från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Syftet är att göra bolagsformen mer attraktiv.

I två och ett halvt år har frågan om kapitalkravet för privata aktiebolag utretts och nu har riksdagen fattat beslut i frågan om Förenklingar i aktiebolagslagen m.m (SOU 2009:34). Riksdagen antog regeringens lagförslag om ändring av aktiebolagslagen, men Vänsterpartiets ledamöter reserverade sig.

I och med riksdagens beslut halverades kravet på aktiekapital från och med 1 april i år då lagändringen trädde i kraft.

– Det är glädjande att se att den första delen av mitt förslag har blivit verklighet. Nu hoppas jag att man så snart som möjligt går vidare och inför förenklingsförslagen i SOU 2009:34, säger utredaren Carl Svernlöv, advokat verksam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå.

Utredaren skulle enligt regeringens direktiv särskilt överväga nivåerna 50 000 kronor och 20 000 kronor som minimigräns. Ytterligare ett alternativ som utretts är att lagen inte anger någon lägsta nivå alls, det vill säga att minimigränsen för aktiekapitalet helt tas bort.

Utredningen har även övervägt möjligheten till successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning.

Utredningen ledde till att regeringen la fram en proposition i syfte att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig som företagsform, och därmed även främja företagandet. Regeringen konstaterar att en sänkning till 50 000 kronor framstår som en lämplig avvägning mellan de olika intressen som finns. En sådan sänkning får dessutom stöd av många remissinstanser, även om det finns invändningar, exempelvis att ett så lågt aktiekapital kan göra det svårt för banker att bevilja lån.

– Den synpunkten finns intagen i SOU och det ligger något i det att 50 000 kronor inte är något vidare kapitalkrav alls. Men 50 000 kronor fungerar ändå som någon form av seriositetsspärr och gör att man funderar några gånger innan man väljer att starta ett aktiebolag, säger Carl Svernlöv.

Bakgrunden till förändringen i aktiebolagslagen är bland annat att utvecklingen i Europa går mot sänkta krav på aktiekapital för bolag som motsvarar det svenska privata aktiebolaget. I Storbritannien behöver ett privat aktiebolag inte ha mer än ett pund i aktiekapital, och i Tyskland har en ny aktiebolagsform införts där aktiekapitalet inledningsvis kan uppgå till en euro.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...