Far Akademi rymmer både kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte och vi ser namnbytet som ett bra tillfälle att lyfta fram vårt breda utbud av utbildningar. Det säger Lena Lind, vd för Far Akademi, tidigare Irev.

Irev är ett väl inarbetat varumärke sedan 28 år. I början var målgruppen enbart revisorer, men med tiden har kursutbudet ökat och vänder sig i dag till hela Ekonomisverige.

– Redan innan FAR och SRS gick samman hade vi öppnat upp för nya grupper och nu får vi ett namn som bättre speglar bredden i vår verksamhet, säger Lena Lind. Det finns fortfarande människor som tror att vi enbart erbjuder revisorsutbildningar, ur det hänseendet är namnbytet en fördel, säger Lena Lind.

Irev, numera Far Akademi, har många nöjda kunder och höga betyg i sina kursutvärderingar. Det är en styrka som Lena Lind vill bygga vidare på under det nya namnet. Ett bra innehåll kombinerat med god pedagogik är oslagbart menar hon och betonar att även om namnet är nytt kommer kunderna att känna igen sig.

– Vi har inte ändrat kurs, säger hon, utan förhoppningen är att Far Akademi ska bana vägen åt oss så att vi ännu bättre än förut når ut till hela Ekonomisverige.

I begreppet ingår alla som arbetar med ekonomi på ett eller annat sätt – till exempel controllers, ekonomi- och redovisningschefer, finansanalytiker, intern- och externrevisorer och redovisningskonsulter, men även skattespecialister och affärsrådgivare samt andra som arbetar i konsultroller eller tillsammans med ekonomer. Med den breda kundbasen blir det än viktigare att målgruppsanpassa utbudet av utbildningar.

Därför har Far Akademi utarbetat ett förfinat sökverktyg till sin nya hemsida, där det blir enkelt att hitta rätt kurser, söka kompletterade information och anmäla sig. ”Rätt person på rätt kurs” är nyckeln till nöjda kunder.

– Är det minsta lilla tveksamhet pratar vi med kunden och läraren. Det är extremt viktigt att förstå att människor är mindre och mindre beredda att sitta av tiden på en utbildning där man har nytta av en tredjedel av innehållet. Tempot och kraven i arbetslivet har ökat. Går man en kurs vill man känna att det är väl investerad tid och att man får valuta för pengarna, säger hon.

Hög kvalitet på undervisningen, javisst, men även möjligheten att skapa mötesplatser för olika grupper inom näringslivet. Lena Lind framhåller Far Akademis möjligheter att fungera som neutral mötesplats och plattform för nätverksbyggande.

Hur bidrar Far Akademi till att förverkliga Fars vision om att leverera ”världens bästa medlemsnytta”?

– Genom att ha en dialog och hjälpa till med rätt utbildningsinsatser så att Fars medlemmar blir attraktiva på marknaden. Med kompetens stärker man sitt marknadsvärde och sitt förtroende. Konkret handlar det om att ge människor rätt kunskap för att de ska bli effektiva och trygga i sitt dagliga arbete. Det skapar medlemsnytta i form av självförtroende och yrkesstolthet.

Rakel Lennartsson

Fakta

Far Akademi, tidigare Irev, bildades 1982 i syfte att erbjuda högkvalitativ utbildning för revisionsbranschen. I dag är företaget marknadsledande inom utbildning för alla som arbetar med ekonomi. Far Akademi har 14 anställda och samarbetar med drygt 100 lärare från revisions- och rådgivningsbranschen, övriga näringslivet, universitet och högskolor.