Innehåll

Balans nr 4 2010

Debatt: GRI:s ramverk utvecklar hållbarhetsredovisningen

Christer Westermark skriver i Balans nr 3/2010 att företag och revisorer inte förstått vilken information som Global Reporting Initatiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning efterfrågar när det gäller företagsledningens uttalande om den strategiska betydelsen av hållbar utveckling.

Hållbarhetsredovisning är en frivillig rapportering av resultatet av arbetet med ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Enligt GRI ska företag i sin hållbarhetsredovisning mäta, presentera och ta ansvar för sitt hållbarhetsarbete. Redovisningen ska ge en balanserad och rimlig bild av arbetet, både av det positiva och det negativa. GRI:s riktlinjer är utformade för att kunna användas av olika typer av organisationer, oberoende av storlek, bransch eller hemvist. Syftet med riktlinjerna är att skapa enhetlighet och jämförbarhet. En undersökning som KPMG genomförde 2008 visar att 77 procent av de 250 största företagen i världen tillämpar riktlinjerna.

Hållbarhetsredovisningar ser olika ut. En redovisning kan vara omfattande och återfinnas på ett företags hemsida, den kan vara en separat tryckt redovisning eller en integrerad del i ett företags årsredovisning. Möjligheterna är oändliga och det finns inget rätt och inget fel.

Ett företag som redovisar enligt riktlinjerna ska tydligt rapportera i vilken utsträckning de tillämpas. Detta görs i ett GRI-index. I det fall ett företag inte tillämpar eller väsentligt avviker från delar av kraven i riktlinjerna så ska detta anges antingen i redovisningen eller i GRI-indexet.

För ett företag vars hållbarhetsredovisning ingår som en del i årsredovisningen är det inte alltid möjligt att verkställande direktör i sitt förord kommenterar alla de frågeställningar som är kopplade till hållbarhetsstrategin. Också andra väsentliga frågeställningar ska hanteras här. Den efterfrågade informationen kan då återfinnas på andra ställen i årsredovisningen, till exempel i förvaltningsberättelsen. Denna ingår i den formella årsredovisningen vilken avges av företagets högsta beslutsfattare och omfattas av revisorns granskning.

Årsredovisningslagen efterfrågar i förvaltningsberättelsen bland annat information om mål, strategier och resultat kopplade till väsentliga hållbarhetsfrågor. Inte heller i förvaltningsberättelsen finns alltid utrymme för all den information som efterfrågas. Hänvisningar görs därför ofta till mer fullständig information i en separat hållbarhetsredovisning.

Allt fler företag lämnar hållbarhetsredovisningar som avges av verkställande ledning eller styrelse. Detta uppmuntras av revisions- och rådgivningsbranschen och innebär att hela redovisningen betraktas som ett uttalande från företagets högsta beslutsfattare.

Företag arbetar på olika sätt med hållbar utveckling. Konsekvent redovisar de sin strategi på olika sätt. GRI:s riktlinjer är inte tvingande, utan målet är att tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för hållbarhetsredovisning. Utifrån detta och i kombination med kraven i årsredovisningslagen försöker företag att ge en balanserad bild av sina hållbarhetsstrategier och sitt arbete. Den praxis som blir resultatet av tillämpningen kommer att bidra till utvecklingen av en god redovisningssed inom hållbarhetsområdet.

Åse Bäckström är chef för KPMG:s Internal Audit Risk & Compliance Services samt ordförande i Fars arbetsgrupp för hållbar utveckling.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...