Innehåll

Balans nr 4 2010

Debatt: ”Jag räds inte fortsatt granskning”

Göran Raspe känner sig tydligen trampad på tårna och har helt missuppfattat min artikel i Balans nr 2/2010. Hans agerande visar hur svårt det är för honom att få sin kompetens ifrågasatt. Jag namngav inte den person som jag riktade kritik mot, men som Göran Raspe mycket riktigt noterat i sitt svar, var det honom jag syftade på.

Inget av det som tagits fram i artikeln har varit påhittat – tyvärr måste jag väl säga. Det är inte heller påhittat att jag blev uppringd av Göran Raspe, som fått kännedom om min artikel innan den publicerades. Han sa bland annat att han skulle lusläsa årsredovisningar som jag skrev revisionsberättelse för framgent.

Jag räds inte fortsatt granskning – inte ens om den sker med lupp och jag kommer också fortsättningsvis att ifrågasätta beslut som jag inte tycker är riktiga.

Bortsett från att jag givetvis inte delar RN:s uppfattning när det gäller mitt eget fall, finns det då och då beslut där man undrar ... Jag kommer inte att sluta att läsa RN:s ärenden för att lära och för att i förekommande fall ifrågasätta.

Helena Adrian är auktoriserad revisor vid Adrian & Partners AB.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...