Innehåll

Balans nr 4 2010

Debatt: ”Jag räds inte fortsatt granskning”

Göran Raspe känner sig tydligen trampad på tårna och har helt missuppfattat min artikel i Balans nr 2/2010. Hans agerande visar hur svårt det är för honom att få sin kompetens ifrågasatt. Jag namngav inte den person som jag riktade kritik mot, men som Göran Raspe mycket riktigt noterat i sitt svar, var det honom jag syftade på.

Inget av det som tagits fram i artikeln har varit påhittat – tyvärr måste jag väl säga. Det är inte heller påhittat att jag blev uppringd av Göran Raspe, som fått kännedom om min artikel innan den publicerades. Han sa bland annat att han skulle lusläsa årsredovisningar som jag skrev revisionsberättelse för framgent.

Jag räds inte fortsatt granskning – inte ens om den sker med lupp och jag kommer också fortsättningsvis att ifrågasätta beslut som jag inte tycker är riktiga.

Bortsett från att jag givetvis inte delar RN:s uppfattning när det gäller mitt eget fall, finns det då och då beslut där man undrar ... Jag kommer inte att sluta att läsa RN:s ärenden för att lära och för att i förekommande fall ifrågasätta.

Helena Adrian är auktoriserad revisor vid Adrian & Partners AB.