Balans nr 5 2010

Noteringar: Regeringen vill se klirr i kassan hos företagen

Regeringens vårproposition

Slopad revisionsplikt för små aktiebolag, enklare momsredovisning och sänkta egenavgifter. Regeringens vårproposition innehåller inga överraskningar när det gäller fortsatta förenklingar för småföretagarna.

Regeringen har presenterat vårpropositionen för 2010. I den pekas de fortsatta ekonomiska riktlinjerna ut och regeringen fortsätter på den inslagna vägen med förenklingar för företagarna i hopp om att det ska bidra till fler jobb. Den största förenklingen för företagen som lyfts fram i vårpropositionen är slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag.

– Men det är inte det enda. Det handlar också om enklare momsredovisning och sänkta egenavgifter. Vi gör också a-kassan generösare för företagare, sa näringsminister Maud Olofsson när hon presenterade vårpropositionen i Eskilstuna.

De nya reglerna för a-kassa som föreslås innebär att en person som varit anställd men som väljer att starta eget företag får behålla sin gamla a-kassenivå i två år. Tryggheten stärks därmed för den som väljer att bli företagare, anser regeringen.

– Många kommer att vara nöjda med det här, det är bra åtgärder för landets företagare, sa Maud Olofsson.

Skattelättnader för småföretagarna föreslås också. Den så kallade egenavgiften föreslås minska med fem procentenheter. Ett företag ska kunna få en nedsättning av egenavgiften med högst 10 000 kronor under ett år. Åtgärden kommer att kosta statskassan cirka 1,1 miljarder kronor och regeringens syfte är att få fler att driva företag. Lägre egenavgifter ökar de enskilda näringsidkarnas disponibla inkomst och det kan sänka tröskeln för dem som funderar på att starta ett företag, och även bidra till att fler företag kan fortsätta sin verksamhet.

För att få minskade egenavgifter måste avgiftsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Den avgiftsskyldige måste också ha fyllt 26 år men inte 65 år vid årets början. Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villkoren enligt EU-kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse.

För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst 20 000 kronor för samtliga delägare tillsammans.

Regeringen vill att den avgiftsskyldige i sin självdeklaration ska markera om han eller hon begär minskade egenavgifter. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2010 och tillämpas på inkomster efter 31 december 2009.

Charlotta Danielsson