Balans nr 5 2010

Noteringar: Nya lagen är en ordlek

Massiv kritik mot insolvensutredningens förslag

Regeringen vill att fler företag rekonstrueras i stället för att gå i konkurs. Insolvensutredningen föreslår att konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion slås samman till en ny insolvenslag.

Insolvensutredningen, som letts av riksdagsledamoten och advokaten Jan Ertsborn (FP), har fått ett blandat mottagande sedan betänkandet överlämnades till justitieministern i slutet av januari i år. Många av dem som arbetar med

konkurser har synpunkter på utredningen, medan intresset i den politiska sfären är svalt, vilket utredaren beklagar:

– Om vi hade ordnat en motsvarande hearing i riksdagen hade jag nog varit ensam. Det säger något om intresset i politikerkretsen, sa Jan Ertsborn i samband med en hearing som Institutet för företagsrekonstruktion, IFFR, anordnade i april.

Beredningen i regeringskansliet väntas dra ut på tiden. Remissrundan har ännu inte startat, men kritiken mot förslaget är genomgripande:

– Det här förslaget innebär i praktiken en inskränkning av lagen om företagsrekonstruktion. Alla som jobbar praktiskt med de här frågorna inser att förslaget kommer att leda till fler konkurser och färre rekonstruktioner, säger Mikael Kubu, vd för Ackordcentralen.

Bankföreningens företrädare i utredningen, Marie Holmberg Lüning, SEB, menar att utredningen ville greppa över mycket på för kort tid.

– Vi är också kritiska till att man tar bort konkursbegreppet. Det kommer att få negativa konsekvenser då det används i hundratalet lagar, säger hon.

Rakel Lennartsson

Insolvenslagen

För att markera nyheten i förslaget utmönstras begreppen konkurs och företagsrekonstruktion ur lagen och ersätts med begreppet insolvens.