Innehåll

Balans nr 5 2010

Noteringar: MER-projektet får gehör i Europa

MER-konceptet uppmärksammas på europeisk nivå. På FEE:s hemsida lyfts MER fram som ett gott exempel på hur ett företag kan förbättra sina affärer och samtidigt ta miljöansvar.

Revisorer och redovisningskonsulter kan göra skillnad både för ekonomin och miljön. Det som började som ett projekt 2004 är numera en tjänst som erbjuds av medlemmar i Far och ligger helt i tiden när satsningar på hållbarhet diskuteras.

Nu lyfts satsningen fram även utomlands. Att vara utbildad MER-revisor kan ge stora konkurrensfördelar på marknaden. Det konstaterar FEE, Fédération des Experts Comptables Européens, som marknadsför konceptet på sin hemsida.

Där finns information om hur man arbetar med mer och vilka mervärden det ger revisorernas tjänster. FEE betonar att MER-verktygen kan användas både för att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan och att öka lönsamheten.

– I Europa finns inga liknande initiativ vad vi vet, så det betyder mycket för oss att man uppmärksammar det här, säger Gunilla Sandström, Miljölots AB, som startade projektet.

Initiativet till mer och hela utvecklingsarbetet har genomförts i Sverige. Milj oengagerade revisorer och redovisningskonsulter analyserar sina kunders ekonomi kopplat till klimatpåverkan och besparingspotential.

– Någon som är insatt i ett företags ekonomi har möjlighet att förbättra den ekonomiska redovisningen så att det är möjligt att analysera och senare följa upp exempelvis kostnader för tjänsteresor. Och eftersom kronor och utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, går hand i hand kan ett klimatsmart resande i tjänsten både ge besparingar och miljövinster, säger Gunilla Sandström.

Hon tror att MER kan vara en fördel när revisionsplikten för små aktiebolag avskaffas.

– I revisions och rådgivningsbranschen måste man göra nya satsningar, inte minst när revisionen blir efterfrågestyrd. Då är det här ett bra sätt att marknadsföra sig mot nya kunder, man visar att man tar ansvar även för miljön, säger Gunilla Sandström.

Charlotta Danielsson

MER

MER – Miljöengagerade revisorer – erbjuder verktyg för att analysera ett företags status i miljöpåverkan de delar av verksamheten. Verktyget kan användas av både revisorer och redovisningskonsulter. I dag finns MER – tjänsteresor och MER – gods. MER – energi är under utveckling.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...