Inför beskedet om slopad revisionsplikt uttryckte bankerna farhågor om att bolagen skulle få svårare att låna pengar om det inte fanns en revisor som granskat bolagets information. Men nu när regeringens besked kommit, och gränsvärdena är lägre än i utredarens förslag, verkar bankerna inte ha några större synpunkter på reformen.

– Det är inte revisionsplikten i sig som påverkar kreditgivningen. Kraven på ordnad bokföring, kassaflöde och liknande kommer så klart att finnas kvar, säger Stefan Andersson, ansvarig för företags-

verksamheten för små och medelstora företag på SEB.

Även på Nordea konstateras att en förutsättning för att fatta kloka kreditbeslut och ge korrekt rådgivning är att banken har möjlighet att bedöma företagets ekonomiska betalningsförmåga.

– Avskaffandet av revisionsplikten för de mindre företagen förändrar inte detta. Det viktiga är att vi även i fortsättningen kan förlita oss på att uppgifterna i företagens ekonomiska redovisning är korrekta, säger Tina Sandvik, chef för den svenska företagsmarknaden i Nordea.

På Swedbank håller man som bäst på att se över vad beslutet betyder för banken och kunderna.

– Internt handlar det om att vi funderar på hur vi ska säkerställa företagens redovisning om de inte använder revisor, och när det gäller kunderna handlar det mycket om rådgivning och att hjälpa kunden i sitt vägval, säger Jonny Belchatowski, kreditchef för retail Swedbank.

Charlotta Danielsson