Innehåll

Balans nr 5 2010

Vad var det för en idiot som startade det här?

Vi känner oss trygga på islandshästarnas ryggar, de är ju inte så höga. Ibland töltar vi, ibland skrittar vi lite försiktigt och får böja oss för grenarna i den bohuslänska skogen. Vännerna som har gett min fru och mig denna upplevelse i födelsedagspresent njuter lika mycket som vi.

Alla ser järngallret som ligger där oväntat utmed stigen. Och alla hästhovar lyckas undvika att trampa på det, alla utom en. Det är synd. Ingen hinner tänka en vettig tanke förrän alla hästar rusar i full galopp. Det räckte med en rädd häst. Efter knappt hundra meter stannar hästarna, det finns inte längre något som skrämmer. Två personer kravlar sig upp från backen och beskådar sina skrapsår. Det är min fru och jag. Pinsamt, tycker våra ungdomar. Men min fru har bara en fråga i huvudet: Vad var det för en idiot som startade det här?

Jag funderar ofta på flockbeteende. Finansiella kriser, men också uppgångarna som föregår kollapser, har inslag av flockbeteende. Visst fanns det varningsklockor före september 2008, men att det skulle bli ett så dramatiskt och snabbt förlopp var det ingen som förutsåg. Det är tur att en flock till slut stannar upp och tar sitt förnuft tillfånga.

Vad lärde vi oss då av den finansiella krisen? Någon sa att livet är för kort för att man ska kunna dra nytta av erfarenheterna från den förra krisen. Den som tacklat en kris får ofta se efterträdaren hantera nästa. Tidigare generationers misstag kan då upprepas i onödan.

Men jag menar att det finns motmedel. Inte så att vi helt kan eliminera upp- och nedgångar, för de är givna inslag i en föränderlig ekonomi. Men med kompetens, öppenhet och ansvar får vi inte bara en bättre utveckling, vi försvårar också för krisen.

Jag har sagt det förut, behovet av kompetens tillgodoses bäst när kvinnor och män leder och styr tillsammans. Och i öppenheten ligger att företagen blir bättre på att beskriva sina resultat, möjligheter och risker. Det behövs inga nya regelböcker, utan det handlar om att vara lyhörd för vad ägare och andra intressenter faktiskt vill veta. Det måste också finnas en tydlig avsändare bakom informationen, någon som inte bara har ett ansvar utan som också tar ansvar.

Nästa kris borde inte ha en chans! Då gör vi en halvhalt i tid.

Dan Brännström är Fars generalsekreterare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...