En omröstning på <www.tidskriftenbalans. se> visar att de flesta som har svarat väljer att köra med egen bil eller att cykla/promenera till jobbet, 36 procent för vardera alternativet. 16 procent åker med kollektivtrafik, medan 12 procent tar sig till arbetet på annat sätt.

Balans_2010_67_s3.jpg