Trots brett stöd från remissinstanserna beslutade den danska regeringen att dra tillbaka förslaget om en lagstadgad review, som ett alternativ till lagstadgad revision för de minsta företagen. ”Regeringen sviker de mindre företagen” skriver Föreningen af Statsauktoriserade Revisorer, FSR, i ett pressmeddelande.

Bengt Skough från Fars sektion Små & medelstora företag håller inte med sina danska kollegor:

– Om vi ska ha transparens i näringslivet krävs internationella standarder och utifrån det perspektivet tycker jag att det är bra att det danska förslaget inte gick igenom.

Den svenska modellen, som lanserats som ”revisorns verktygslåda” bygger i stället på vedertagna internationella standarden För närvarande pågår dessutom en översyn av dessa inom IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Rakel Lennartsson