Enligt en dom meddelad av Förvaltningsrätten i Jönköping från 5 maj ogiltigförklaras landstinget i Jönköpings läns upphandling av ramavtal med en revisionsbyrå avseende sakkunnigt biträde åt landstingets förtroendevalda revisorer. Domen innebär en seger för Ernst & Young, som drivit målet.

Det var inte bara Ernst & Young utan flera av de stora revisionsbyråerna som reagerade på upphandlarens krav att det till varje anbud skulle bifogas ett utdrag ur belastningsregistret för var och en av de personer hos de potentiella uppdragstagarna som skulle arbeta med uppdraget. Med andra ord, arbetsgivaren skulle i strid med lagen be sin personal om utdrag ur belastningsregistret.

Flera av byråerna vände sig till Far och chefsjurist Urban Engerstedt engagerade sig i fallet, bland annat genom att skriva ett kritiskt brev till landstinget. Han vände sig också till Sveriges kommuner och landsting och fick visst medhåll.

Urban Engerstedt är mycket nöjd med domen som markerar att inhämtandet och inlämnandet av integritetskränkande uppgifter om anställda inte ska vara ett konkurrensmedel mellan revisionsföretag.

– Om det här kan stävja en del av det slentrianmässiga inhämtandet av integritetskränkande personuppgifter har vi nått vårt mål, säger Urban Engerstedt, som menar att den upphandlande myndigheten bör kunna utföra nödvändig kontroll på mindre integritetskränkande sätt.

Upphandlingen har nu ogiltigförklarats och ska göras om.

Rakel Lennartsson