Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Positiv dom för branschen

Enligt en dom meddelad av Förvaltningsrätten i Jönköping från 5 maj ogiltigförklaras landstinget i Jönköpings läns upphandling av ramavtal med en revisionsbyrå avseende sakkunnigt biträde åt landstingets förtroendevalda revisorer. Domen innebär en seger för Ernst & Young, som drivit målet.

Det var inte bara Ernst & Young utan flera av de stora revisionsbyråerna som reagerade på upphandlarens krav att det till varje anbud skulle bifogas ett utdrag ur belastningsregistret för var och en av de personer hos de potentiella uppdragstagarna som skulle arbeta med uppdraget. Med andra ord, arbetsgivaren skulle i strid med lagen be sin personal om utdrag ur belastningsregistret.

Flera av byråerna vände sig till Far och chefsjurist Urban Engerstedt engagerade sig i fallet, bland annat genom att skriva ett kritiskt brev till landstinget. Han vände sig också till Sveriges kommuner och landsting och fick visst medhåll.

Urban Engerstedt är mycket nöjd med domen som markerar att inhämtandet och inlämnandet av integritetskränkande uppgifter om anställda inte ska vara ett konkurrensmedel mellan revisionsföretag.

– Om det här kan stävja en del av det slentrianmässiga inhämtandet av integritetskränkande personuppgifter har vi nått vårt mål, säger Urban Engerstedt, som menar att den upphandlande myndigheten bör kunna utföra nödvändig kontroll på mindre integritetskränkande sätt.

Upphandlingen har nu ogiltigförklarats och ska göras om.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...