Balans nr 6-7 2010

Noteringar: Kontantfaktura eller kassaregister?

Flera frågetecken kring regelverket

När kan ett företag använda kontantfaktura i stället för att köpa in ett certifierat kassaregister? Om branschen ger fel råd kan det få konsekvenser som brott mot bokföringslagen eller att ett företag får betala kontrollavgift på tusentals kronor till Skatteverket.

I januari 2010 trädde den nya kassaregisterlagen i kraft. Den innebär att de flesta företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, eller betalning med kontokort, ska ha certifierade kassaregister och anmäla dessa till Skatteverket.

Men det finns undantag från kassaregisterlagen. Ett sådant avser kontant försäljning som sker mot ett underlag av en så kallad kontantfaktura. Det är fakturans innehåll som är avgörande för om företagets kontanta försäljning hamnar innanför eller utanför kassaregisterlagens tillämpningsområde.

– Det här är en viktig fråga att lyfta fram, eftersom många ger fel råd, och det är en stor risk för branschen. Många säger att alla ska ha kassaregister, men enligt bokföringslagen (BFL) får inte alla ha det, säger Eva Törning, redovisningsexpert på Grant Thornton.

Kontantfakturor måste, enligt Eva Törning, användas av exempelvis tandläkare, där kunden inte är anonym. Men då måste kontantfakturan uppfylla BFL:s krav på fullständig verifikation.

– På hemsidan skriver Skatteverket att företag som väljer att upprätta korrekta kontantfakturor och bokför dessa på ett korrekt sätt inte omfattas av kassaregisterlagens tillämpningsområde. Företag kan använda kontantfakturor i stället för att köpa in ett certifierat kassaregister, men då måste kontantfakturan uppfylla BFL:s krav på verifikation, säger Urban Bjergert, rättslig expert på Skatteverket.

Han menar att motparten ska kunna identifieras. Uppgifterna bör vara så pass säkra att företaget skulle kunna använda dessa vid fakturering om inte kontant betalning skett.

– Om Skatteverket gör en kontroll och det inte är några problem att identifiera motparten, ja då omfattas inte företaget av kassaregisterlagens bestämmelser. För seriösa företag bör detta inte innebära några särskilda problem, de bör ju veta om de klarar kraven eller inte, säger Urban Bjergert.

– Enligt BFL är det kunden som har det främsta ansvaret för att se till att man får ett bra underlag för sin egen bokföring om man är näringsidkare. Enligt kassaregisterlagen ligger det på det säljande företaget att se till att man upprättar en kontantfaktura som är tillräckligt bra för att företaget ska falla utanför den lagens tillämpningsområde, säger Eva Törning.

Att som företag upprätta en kontantfaktura och själva låta kunden fylla i namn och adress menar Eva Törning är ytterst tveksamt. Enligt henne skulle det kunna kvalificeras som kontantfaktura endast om försäljaren känner kunden och vet att namn och adress stämmer.

– Felaktig användning av kontantfakturor eller kassaregister kan göra att företaget antingen bryter mot BFL eller vid en granskning av Skatteverket påförs en kontrollavgift på 10.000 kronor, säger hon.

Charlotta Danielsson

Kassaregister

Användningen av ett kassaregister enligt kassaregisterlagen innebär att försäljningen ska registreras i ett kassaregister. Registreringen innehåller all information som krävs av en enskild verifikation enligt bokföringslagen, förutom kundens namn. I BFN R2 gemensam verifikation ställs följande krav för att ett företag ska få tillämpa bestämmelserna om gemensam verifikation:

 1. Enskild verifikation kan inte upprättas utan svårighet.

 2. Kundkretsen är i huvudsak anonym.

 3. Kunderna köper för enskilt bruk och har därför inte behov av verifikation för egen bokföring/ näringsverksamhet.

 4. Affärshändelsen avser som regel mindre belopp.

Mer information om kassaregisterlagen finns på <www.skatteverket.se>.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...