Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Inblick: Hurra för enklare redovisning!

Nu ställer vi oss alla upp – jag står redan – och så gör vi vågen! Inte för att sommaren är här utan för att förändringarna som föreslogs i utredningen enklare redovisning del 1 efter långt processande äntligen gått igenom!

Justitiedepartementet har gjort ett förträffligt arbete och nu kommer de efterlängtade förenklingarna i årsredovisningen och bokföringslagen. Beatrice Ask, jag gillar det, men jag antar att det är dina tjänstemän på departementet som ska ha äran!

Det mesta av gold-platingen och de politiskt beställda paragraferna är borta. Någon finns dock kvar. Kan ni ana vilken? Jo, fördelningen mellan kvinnor och män i ledande befattning. Jag kan föreställa mig att den har diskuterats, och alla politiska partier är ju nu mer eller mindre feministiska, så jag förstår varför det var svårt att släppa denna information. Att jag anser att paragrafen inte hör hemma i en finansiell rapport tror jag har framgått med tydlighet i mina tidigare krönikor. Jämställdhet mellan könen uppnås inte med denna upplysning i företagens årsredovisningar, det kan vi nog alla skriva under på. Om det är jämställdhet politikerna vill uppnå, varför inte då redovisa genomsnittlig inkomst för kvinnor och män i stället. Dock är jag tveksam till denna typ av information i en årsredovisning.

Vad kommer förenklingarna att innebära för de mindre företagen som inte är publika? Jo, förkortad resultaträkning kan avges utan att företaget behöver ha konkurrensskäl, en sammandragen balansräkning. Förvaltningsberättelsen är kvar och det anser jag är bra. Ni som upprättar årsredovisningar och ni som reviderar dessa; skärp er och se till att förvaltningsberättelserna är värda namnet. Den riktigt stora lättnaden är upplysning om personal; stora förenklingar när det gäller upplysning om löner, avgångsvederlag etcetera och inte minst – sjukfrånvaron försvinner!

Andra förenklingar gäller bokföringslagen. Arkiveringstiden sänks till sju år, utökade möjligheter till kontantbokföring, reglerna kring gemensam verifikation förenklas och lite mer. Strålande justitiedepartementet!

Del 2 av utredningen enklare redovisning förväntas komma under hösten 2011, meddelade justitiedepartementet i början av maj. Ännu bättre!

Lyckan är sedan total när Bokföringsnämnden kommer med K3 på remiss. Vårt nya svenska huvudregelverk för upprättande av årsredovisning. Nu är det verkligen dags att damma av kunskaperna i K2-regelverken och jämföra – vilket regelverk ska mitt företag ha eller vilket regelverk passar mina olika kunder.

Nu är bokslutssäsongen nästan över och nya årsredovisningar har upprättats. Jag har nog sagt det förut, men jag ägnar mig åt att läsa årsredovisningar i icke-noterade företag. Det är min hobby.

Jag gläds när jag ser att kvalitén blir bättre på de företag jag följer genom åren, men tyvärr är det inte alltid så.

Bokföringsnämnden gjorde en undersökning redan hösten 2003 för att se hur efterlevnaden var avseende normerna som fanns. Resultatet var nedslående när hundra företags årsredovisningar gicks igenom. Uttryckt på ren svenska så var det inte många rätt där. Bedrövliga förvaltningsberättelser, icke-existerande redovisningsprinciper och liknade. När det gäller redovisningsprinciper ser jag en tendens att företagen i dag redogör för dem mycket bättre än tidigare. Att sedan inte principerna stämmer med hur företagen har redovisat tycks inte bekymra någon. Flagranta fel i många fall. Jag tror att detta kan bero på årsredovisningsprogrammens förbannelse. Att lägga tid på att konstatera att det som står i redovisningsprinciperna överensstämmer med hur företagen gör kan vara väl investerad tid.

Förvaltningsberättelserna är också i många fall eftersatta. Att en förvaltningsberättelse ska innehålla en beskrivning av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat verkar ännu inte helt ha slagit igenom. Vi har i och för sig bara haft denna paragraf i årsredovisningslagen sedan 1996, men ärligt talat, är det inte på tiden att förvaltningsberättelsen får en renässans? Nu kommer den att vara kvar och det finns bra normgivning just för förvaltningsberättelsen.

Jag ser fram emot sommaren och att få läsa nya årsredovisningar. Gör mig glad!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och ansvarig för redovisning inom Fars sektion Små & medelstora företag.

caisa.drefeldt@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...