Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Debatt: Revisorerna behöver klara besked!

Revisorsnämndens (RN) tillsynsnämnd har vid sitt senaste sammanträde (29 april) i ett ärende prövat frågan om kapitalförvaltning i revisionsverksamheten. Revisionsbyrån i fråga ska i årsredovisningen ha redovisat posten lager av värdepapper till ett värde om 1.745.000 kronor och bland övriga skulder upptagit en depåkredit om 997.000 kronor. Av årsredovisningen ska vidare ha framgått att aktier i depå var ställda som säkerhet för bolagets krediter. Uppgifter om bolagets totala omsättning eller balansomslutning saknas i RN:s beslut.

Revisorn har i yttrande till RN uppgett att han i stället för att pensionsspara exempelvis i bank eller försäkring valt att själv förvalta sitt pensionskapital i revisionsbyrån via en aktiedepå hos en nätmäklare och att detta måste anses som en aktivitet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.

RN har i sin bedömning uppgett att åtgärder som en revisor vidtar för att förvalta likvida rörelsetillgångar kan ske inom ramen för den verksamhet i vilken revisionsverksamheten bedrivs. ”Den handel med aktier som NN bedriver – som uppenbarligen delvis finansieras med lånade medel – får emellertid anses gå långt utöver [egen kursivering] vad som är förenligt med revisorslagen.”

Mot denna bakgrund meddelades revisorn en erinran för att denne organiserat sin verksamhet i revisionsbyrån i strid med 10 § revisorslagen och härigenom åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för byrån.

Det är sannolikt ingen ovanlig situation att överlikviditet placeras i värdepapper. RN:s uppfattning om var gränsen går för vad som är tillåtet och hur verksamheten ska organiseras för att vara förenlig med revisorslagens bestämmelser har därför en stor praktisk betydelse för flertalet revisorer. Att kapitalförvaltning inte får ske inom revisionsbyrån på belånade medel är i sig ingen nyhet. Frågan är emellertid om det endast är denna omständighet som medför att RN anser att revisorns agerande går ”långt utöver” vad som är tillåtet? Eller har RN gjort en samlad bedömning där hänsyn även har tagits till exempelvis beloppets storlek eller att det handlar om just placering i aktier? En tydligare vägledning hade uppskattats av landets revisorer. RN måste skingra dimmorna.

Helene Agélii är föreningsjurist på Far.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...