Svaret vi fått från Susanne Malmborg i Balans nr 5/2010 är mycket tillfredställande vad gäller Skatteverkets ansvar och åtaganden. Det är precis den nyanserade information som vi har önskat oss men inte fått från Skatteverket vid de olika skatteträffar som vi deltagit i, och som hålls runtom i Sverige.

Dock fortsätter Susanne Malmborg med att skriva att den nya ordningen är till för att förenkla och säkra återbetalning för företag. Förenklingen ska ligga i att då det tidigare var så att om ett bolag hade 26 olika länder att ansöka ifrån, så var bolaget tvunget att göra 26 olika pappersansökningar till 26 olika länder, men att man i dag har ”en” kontaktpunkt, en ”one-stop-shop” att skicka via. Det är rätt i sak. Men vi ser ingen större förenkling i det.

Samma företag måste fortfarande göra 26 separata deklarationer till 26 olika länder. Det är brevlådan som har flyttat från Posten till Skatteverkets hemsida. Vi har under många år hjälpt företag med internationell moms och har hållit och håller utbildningar i ämnet. Vi vet att företag i gemen inte har tillräckliga kunskaper om moms i det land de söker återbetalning ifrån för att kunna göra ansökningar själva. De hör dock att Skatteverket säger att återvinning nu är enklare. Det är tydligt att Skatteverket anser, eller i varje fall hoppas, att den nya portalen förenklar för företag. Frågan är bara varför de anser det? Vi som arbetar med portalerna varje dag och dessutom kan reglerna upplever faktiskt inte att det är lättare. Samma krav som tidigare, men en annan brevlåda.

Vari ligger förenklingen? Helt klart inte i regelverken och det måste företag få reda på för att inte drabbas av kostnader om några månader när besluten från de olika utländska skattemyndigheterna kommer tillbaka.

Stefan Ekmark är sales/marketing manager och Ulla-Britt Mellgren är senior adviser på Svea Vat Adviser AB.