Innehåll

Balans nr 6-7 2010

Debatt: Bäste Per-Olof,

Din beslutsamhet och uthållighet var avgörande för samgåendet 2006 mellan FAR och SRS. Att du dessutom förde en konstruktiv dialog med dåvarande FAR:s ordförande Lars Träff gjorde att vi fann bra lösningar. För så dåligt blev det väl inte!? Jag vill därför se dig som vinnare, inte som den förlorare du utmålar dig som när du kritiserar att SRS inte längre finns i branschorganisationens namn och varumärke.

Tack vare att vi bildade en gemensam branschorganisation har vi kunnat påverka mer, inte minst i frågan om frivillig revision. Jag påstår också att utan samgåendet hade vi i dag inte haft Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Och hur hade det sett ut om vi hade konkurrerat med parallella verktygslådor för revisorn. Samgåendet ledde också till indelningen i sektioner som hjälper oss att utveckla medlemsnyttan, vi måste till exempel bli bättre på att ge en hög och jämn medlemsnytta på det lokala planet. Branschorganisationen är nu en mötesplats för branschens samtliga professioner och det ger oss bra förutsättningar för innovation och utveckling av nya tjänster.

Tillbaka till bytet av namn och varumärke. I början av 2009 initierades ett förändringsarbete inom FAR SRS med deltagare från bland annat sektionerna och styrelsen. Bakgrunden var de stora omvärldsförändringarna och den breddade medlemsstrukturen. Dessutom fanns det behov av att än mer uppmärksamma medlemsnyttan. Det var när arbetsgrupper diskuterade strategier för att stärka den långsiktiga medlemsnyttan som varumärkesfrågan kom upp. Alla var överens om att det var viktigt för medlemmarna att branschorganisationen hade ett starkt varumärke. Efter några år med namnet FAR SRS hade vi erfarenhet av hur svårt det var att få ut det varumärket på ett bra sätt. En av orsakerna var att den uttalbara delen (FAR) inte fungerade kommunikativt med en del som inte var uttalbar (SRS). Därför väcktes frågan om namnbyte.

Eftersom namnfrågor är känsliga gick vi tidigt ut i Balans och i medlemsutskick för att informera om varumärkesprocessen. Under hela processen var vi också måna om att få med kritiska röster, för om argumenten för ett varumärkesbyte inte hade burit hade förslaget självfallet inte lagts fram för medlemmarna. Som beslutsunderlag inför stämmorna gav vi också en bakgrundsbeskrivning med argument för förändringen.

Sedan 6 april är vårt nya varumärke Far. Att det skrivs med stor begynnelsebokstav och sedan med små bokstäver beror på att Far inte är en förkortning, i motsats till vad FAR respektive SRS var en gång i tiden. Vår nya logotyp bygger däremot – precis som logotyper ofta gör – på stora bokstäver. Vi får leva en tid med att en och annan associerar Far med Föreningen Auktoriserade Revisorer, ett namn som för övrigt försvann redan 2001. Men vi ska göra vad vi kan för att Far ska bli det starka varumärke som medlemmarna behöver. Förändring är det enda stabila tillståndet för en branschorganisation som gör anspråk på att leda utvecklingen för sin bransch. Om branschen ska skapa värde och förtroende också i morgondagens näringsliv och samhälle får vi inte sitta fast utan alltid vara beredda att ompröva tidigare lösningar. Det gällde 2006, och det gäller också i dag.

Per-Olof, har du vägarna förbi så titta gärna in hos oss på Kungsbron i Stockholm. Det finns så mycket jag vill visa och berätta om nya Far.

Dan Brännström , Fars generalsekreterare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...