Din beslutsamhet och uthållighet var avgörande för samgåendet 2006 mellan FAR och SRS. Att du dessutom förde en konstruktiv dialog med dåvarande FAR:s ordförande Lars Träff gjorde att vi fann bra lösningar. För så dåligt blev det väl inte!? Jag vill därför se dig som vinnare, inte som den förlorare du utmålar dig som när du kritiserar att SRS inte längre finns i branschorganisationens namn och varumärke.

Tack vare att vi bildade en gemensam branschorganisation har vi kunnat påverka mer, inte minst i frågan om frivillig revision. Jag påstår också att utan samgåendet hade vi i dag inte haft Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Och hur hade det sett ut om vi hade konkurrerat med parallella verktygslådor för revisorn. Samgåendet ledde också till indelningen i sektioner som hjälper oss att utveckla medlemsnyttan, vi måste till exempel bli bättre på att ge en hög och jämn medlemsnytta på det lokala planet. Branschorganisationen är nu en mötesplats för branschens samtliga professioner och det ger oss bra förutsättningar för innovation och utveckling av nya tjänster.

Tillbaka till bytet av namn och varumärke. I början av 2009 initierades ett förändringsarbete inom FAR SRS med deltagare från bland annat sektionerna och styrelsen. Bakgrunden var de stora omvärldsförändringarna och den breddade medlemsstrukturen. Dessutom fanns det behov av att än mer uppmärksamma medlemsnyttan. Det var när arbetsgrupper diskuterade strategier för att stärka den långsiktiga medlemsnyttan som varumärkesfrågan kom upp. Alla var överens om att det var viktigt för medlemmarna att branschorganisationen hade ett starkt varumärke. Efter några år med namnet FAR SRS hade vi erfarenhet av hur svårt det var att få ut det varumärket på ett bra sätt. En av orsakerna var att den uttalbara delen (FAR) inte fungerade kommunikativt med en del som inte var uttalbar (SRS). Därför väcktes frågan om namnbyte.

Eftersom namnfrågor är känsliga gick vi tidigt ut i Balans och i medlemsutskick för att informera om varumärkesprocessen. Under hela processen var vi också måna om att få med kritiska röster, för om argumenten för ett varumärkesbyte inte hade burit hade förslaget självfallet inte lagts fram för medlemmarna. Som beslutsunderlag inför stämmorna gav vi också en bakgrundsbeskrivning med argument för förändringen.

Sedan 6 april är vårt nya varumärke Far. Att det skrivs med stor begynnelsebokstav och sedan med små bokstäver beror på att Far inte är en förkortning, i motsats till vad FAR respektive SRS var en gång i tiden. Vår nya logotyp bygger däremot – precis som logotyper ofta gör – på stora bokstäver. Vi får leva en tid med att en och annan associerar Far med Föreningen Auktoriserade Revisorer, ett namn som för övrigt försvann redan 2001. Men vi ska göra vad vi kan för att Far ska bli det starka varumärke som medlemmarna behöver. Förändring är det enda stabila tillståndet för en branschorganisation som gör anspråk på att leda utvecklingen för sin bransch. Om branschen ska skapa värde och förtroende också i morgondagens näringsliv och samhälle får vi inte sitta fast utan alltid vara beredda att ompröva tidigare lösningar. Det gällde 2006, och det gäller också i dag.

Per-Olof, har du vägarna förbi så titta gärna in hos oss på Kungsbron i Stockholm. Det finns så mycket jag vill visa och berätta om nya Far.

Dan Brännström , Fars generalsekreterare.