Flera bokföringsprogram har brister som gör att den som använder dem eller ska granska bokföringen riskerar att bryta mot bokföringslagen. Nu går de sju stora revisionsbyråerna och Far samman för att diskutera en förändring med programvaruföretagen.

Frågan om redovisnings-och bokföringsprogram är högaktuell. Under hösten ska G8-gruppen, bestående av de sju stora revisionsbyråerna samt Far, träffa flera programvaruföretag. Förhoppningen är att fä till stånd en förändring av de program som finns i dag.

– I många, dock inte alla, redovisnings- och bokföringsprogram finns möjligheten att ändra bakåt i tiden pä ett sätt som inte överstämmer med lagstiftarens ambition. I vissa saknas det också systemdokumentation och behandlingshistorik, sådant som ska finnas, konstaterar Sigurd Elofsson som är ordförande i G8-gruppen.

Gruppen har haft två möten, som har resulterat i att man nu valt att bjuda in programvaruföretagen för en diskussion.

– Frågan aktualiserades bland annat genom kassaregisterlagen. Det är viktigt att vi i branschen tar tag i frågan, annars finns alltid en risk att lagstiftaren går in. Det här handlar om självreglering, säger Sigurd Elofsson.

Redovisnings- och bokföringsprogrammen blir mer och mer sofistikerade och allt mer blir webbaserat. Då ökar också kravet att allt överensstämmer med vad som krävs utifrån bokföringslagen. Systemdokumentation och behandlingshistorik, samt att rättelser är spårbara är viktiga bitar för den som ska granska bokföringen.

Om det finns brister i programmen kan det leda till att klienter som använder dem, redovisare som bokför eller revisorer som granskar bokföringen riskerar att bli misstänkta för exempelvis bokföringsbrott eller medhjälp till bokföringsbrott. Det är inte acceptabelt, menar G8-gruppen som vill att bristerna åtgärdas.

Inom PricewaterhouseCoopers har frågan om redovisnings- och bokföringsprogrammen diskuterats en tid och när G8-gruppen samlades visade det sig att det inte var den enda byrån som reagerat. Sigurd Elofsson konstaterar att frågan har lyfts fram de senaste åren, bland annat genom domar som visat på det straffrättsliga ansvaret när det gäller bokföring och där riskerna understrukits.

– Jag är övertygad om att vi tillsammans med programvaruföretagen kommer att lyckas lösa problemen och skapa ett samarbete som gynnar hela branschen, säger han.

Vid mötet kommer G8-gruppen att presentera förslag till lösningar på problemet med rättelser, systemdokumentation och behandlingshistorik. Sigurd Elofsson är optimistisk inför framtiden.

– Tillsammans med ett programvaruföretag har vi testat våra förslag och visat att de fungerar. Vi kan lagstiftningen, kraven och önskemålen och programmakarna kan tekniken. Det är en lyckad kombination, säger han.

Charlotta Danielsson