Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Noteringar: Finansiellt samarbete

En överenskommelse mellan finansiella myndigheter i Norden och Baltikum gällande utökat samarbete kring gränsöverskridande finansiell stabilitet, krishantering och resolution har undertecknats. Genom överenskommelsen bildas den första gränsöverskridande stabilitetsgruppen i det europeiska samarbetet och den stärker möjligheterna att hantera finansiell oro.