Antalet MER-utbildade växer sakta men säkert. Före sommaren utbildades nio nya MER-rådgivare. Gunilla Sandström, Miljölots AB, som startade MER-projektet konstaterar att det inte är ovanligt att byråer själva tar initiativ till kurser och att fler har frukostmöten med kunder för att visa på kopplingen mellan kostnadsbesparingar och klimatpåverkan.