Från 1 maj i år innehåller Revisorsnämndens (RN) föreskrifter nya krav på fortbildning. Utbildningskravet, som trätt i kraft utan övergångsregler, är hädanefter kopplat till förnyelsen av yrkestiteln godkänd revisor respektive auktoriserad revisor.

Kravet på fortbildning finns sedan gammalt som en del i Fars yrkesetiska regler. På grund av EU-lagstiftning får det nu status av en statligt sanktionerad föreskrift från RN, som kontrollerar utfärdandet av yrkestitlarna.

– Vi kommer att använda samma system som vi tillämpar för att kontrollera att revisorer uppfyller praktikkraven i samband med förnyelseansökan. Revisorn anger antalet timmar, fördelat per år, som lagts på utbildning, förklarar Adam Diamant, chefsjurist och ställföreträdande direktör vid RN.

När det gäller utbildningens kvalitet kommer RN att förlita sig på den kvalitetskontroll som görs av Far. Adam Diamant tror inte att man annat än i undan- tagsfall kommer att begära in kompletterande uppgifter när det gäller timmarna.

– Den yttersta konsekvensen av ofullständig utbildning är ju att vi vägrar förnyelse, men jag har svårt att tro att vi skulle hamna där. Om det saknas ett fåtal timmar ber vi om kompletterande uppgifter, säger han.

Den stora förändringen blir för de cirka hundra kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i Far. Före 1 maj i år hade de inga formella utbildningskrav på sig. Från och med 1 maj är vidareutbildning ett krav för förnyelse av yrkestiteln, vilket strikt författningstekniskt innebär en retroaktiv verkan. Emellertid finns inga övergångsbestämmelser, men Adam Diamant försäkrar att RN kommer att ”vara praktiska”.

– Vi kommer att titta på hur lång tid som förflutit sedan föreskriften trädde i kraft och ta det steg för steg. Vi ska absolut inte hamna i en retroaktivitetsdiskussion, säger han.

Rakel Lennartsson