För lång tid mellan granskning och besked om beslut, men ett bra stöd i verksamheten. Så ser de två redovisningskonsulterna Laila Andersson och Michael Ekberg på den kvalitetsgranskning de genomgått.

Efter ett år med obligatorisk kvalitetskontroll har Fars kvalitetsnämnd undersökt hur de som granskats upplevt kvalitetskontrollen. Överlag har reaktionerna varit positiva och många anser att kvalitetskontrollen bidrar till att höja den generella nivån bland redovisningskonsulter i branschen.

– När jag fick beskedet att jag skulle bli granskad kändes det lite oroande, men när kontrollanten kom var hon jättetrevlig och det gick hur bra som helst, säger Laila Andersson, auktoriserad redovisningskonsult på Utrikes Ekonomi i Hammerdal.

Hon beskriver granskningen som ett stöd i verksamheten och säger att kontrollanten kom med flera goda råd.

– Jag kunde se henne som en coach, säger hon.

Laila Andersson konstaterar att det skett många förbättringar på byrån sedan man gick med i Far.

– När det gäller dokumentationen har den skärpts betydligt, likaså upprättandet av uppdragsbrev. Från början hade vi få uppdragsbrev, nu har vi det med drygt 85 procent av våra kunder och målet att alla ska ha inom sex månader, säger hon.

Däremot upplever hon att det tog relativt lång tid mellan granskning och besked om beslut.

– Även om kontrollanten meddelat mig vad hon rekommenderat kvalitetsnämnden dröjde det länge innan jag fick svar. Kvalitetskontrollen skedde i september. Den skulle varit avrapporterad sista december, men jag fick inte besked förrän i slutet av januari, säger Laila Andersson.

Michael Ekberg arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Miab bokföring i Göteborg. Även han har blivit granskad och han delar Laila Anderssons uppfattning.

– Jag visste i grova drag vad kontrollanten rekommenderat eftersom han meddelade mig sin uppfattning, men sen tog det tre till fyra månader innan jag fick besked, säger han.

Själva granskningen upplevde han som trevlig, och kontrollanten gick igenom fyra av hans större uppdrag.

– Jag fick många bra tips och idéer. Att det ställs krav är bra eftersom det skapar en likvärdighet som höjer redovisningskonsulternas anseende, säger han.