Innehåll

Balans nr 8-9 2010

Far ställer krav på vidareutbildning

60 timmars lärarledd vidareutbildning fördelat på tre år. Det är utbildningskravet som ställs på Fars medlemmar. På vissa mindre byråer löser man det genom att gå samman med andra och ordna egna seminarier.

Utbildningskravet är viktigt vid kvalitetskontrollen. Det är dock ingen som får underkänt för att man inte beaktat det, men det kommenteras i beslutsbrevet.

– Det här är en kunskapsbransch och därför behövs kontinuerlig utbildning, säger Eva Törning, ordförande för Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

Eva Törning rekommenderar alla redovisningskonsulter att fundera på vad just de behöver fördjupa sig i.

– Deltar man till exempel i Far Akademis skattedag och redovisningsdag får man kännedom om vad som är aktuellt och viktigt just nu och vad som kan vara bra att lära sig mer om, säger hon.

Lee Nordström, auktoriserad redovisningskonsult och ägare till Duxol konsult AB i Stockholm med fyra anställda, berättar att hon löser en del av utbildningskravet genom samarbete med andra mindre byråer.

– Det finns en hel del som kan vara av intresse, till exempel mer udda kurser som coaching och rena företagskonsultskurser, säger hon.

Genom att samarbeta med andra byråer har ett nätverk byggts upp. Lee Nordström menar att det är bra att kunna diskutera med andra och stämma av hur vissa saker fungerar i praktiken.

– Vi diskuterar omvärldsfrågor, vad som sker med marknaden och personalfrågor. Sådant kan vara knepigt när man sitter på en liten byrå.

Ibland kan det dock vara svårt att avsätta tid för vidareutbildning. Men Lee Nordström tycker att det är rimligt att det ställs sådana krav i Svensk standard för redovisningstjänster Reko.

– Reko är ju grunden till bokslutsrapporten och det är viktigt att alla vet vad Reko innebär, säger hon.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...