60 timmars lärarledd vidareutbildning fördelat på tre år. Det är utbildningskravet som ställs på Fars medlemmar. På vissa mindre byråer löser man det genom att gå samman med andra och ordna egna seminarier.

Utbildningskravet är viktigt vid kvalitetskontrollen. Det är dock ingen som får underkänt för att man inte beaktat det, men det kommenteras i beslutsbrevet.

– Det här är en kunskapsbransch och därför behövs kontinuerlig utbildning, säger Eva Törning, ordförande för Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

Eva Törning rekommenderar alla redovisningskonsulter att fundera på vad just de behöver fördjupa sig i.

– Deltar man till exempel i Far Akademis skattedag och redovisningsdag får man kännedom om vad som är aktuellt och viktigt just nu och vad som kan vara bra att lära sig mer om, säger hon.

Lee Nordström, auktoriserad redovisningskonsult och ägare till Duxol konsult AB i Stockholm med fyra anställda, berättar att hon löser en del av utbildningskravet genom samarbete med andra mindre byråer.

– Det finns en hel del som kan vara av intresse, till exempel mer udda kurser som coaching och rena företagskonsultskurser, säger hon.

Genom att samarbeta med andra byråer har ett nätverk byggts upp. Lee Nordström menar att det är bra att kunna diskutera med andra och stämma av hur vissa saker fungerar i praktiken.

– Vi diskuterar omvärldsfrågor, vad som sker med marknaden och personalfrågor. Sådant kan vara knepigt när man sitter på en liten byrå.

Ibland kan det dock vara svårt att avsätta tid för vidareutbildning. Men Lee Nordström tycker att det är rimligt att det ställs sådana krav i Svensk standard för redovisningstjänster Reko.

– Reko är ju grunden till bokslutsrapporten och det är viktigt att alla vet vad Reko innebär, säger hon.