Balans nr 8-9 2010

I branschen: ”Skattelagstiftningen är jättespännande”

Christina Aronson är naturvetaren som halkade in på skattebanan – och trivs som fisken i vattnet.

I det gamla Domus-huset i Jönköping, med utsikt över Vättern och delar av staden, sitter Christina Aronson tillsammans med sina kollegor på PricewaterhouseCoopers. Löpning på fritiden hjälper till att få en bra balans mellan arbete och privatliv.

Du började på matematiklinjen på Stockholms universitet, hur kom det sig att du blev skatterådgivare?

I grund och botten är jag naturvetare, med ett stort intresse för matematik och analys. Men jag tyckte att matematiklinjen blev för teknisk, så jag hoppade av och sålde kläder på NK några månader, och sedan läste jag tre år till civilekonom.

Hur hamnade du i Småland?

Jag flyttade hit 1988 då min man som är jurist skulle sitta ting här, och i samband med det sökte jag lands-kanslistutbildningen på Skatteverket. Då hade jag inte tänkt att vi skulle bli kvar här, utan att vi skulle flytta tillbaka till Stockholm, men så blev det inte.

I stället blev du kvar på Skatteverket?

Jag gick vidare inom Skatteverket, blev skatterevisor och jobbade sedan där mellan 1988 och 2000. Under den perioden fick vi även våra två barn. Man kan säga att jag halkade in på skattebanan, det var inte alls vad jag hade trott att jag skulle jobba med men det passade mig väldigt bra.

Vad fick dig att lämna Skatteverket och börja på PwC?

Min nuvarande chef gick landskanslistutbildningen samtidigt som mig och 2000 ringde han upp och frågade om jag var intresserad av att börja här. Jag trivs som fisken i vattnet med det här jobbet.

Vilka är de stora skillnaderna?

Framför allt är det kundkontakten. Jag hade visserligen kundkontakt på Skatteverket också, men på ett annat sätt. Där skulle vi kontrollera, nu hittar vi lösningar. Nu får jag tänka till i förväg och skapa något åt kunden i stället, det handlar om att ligga i framkant. Och så tycker jag att det är kul att konsultera.

Skattelagstiftningen förändras ofta. Är det en stor utmaning?

När man jobbar med skattelagstiftning handlar det mycket om att titta på lagförslagen som är på gång och vad företagen kan ha för nytta av dem. Man måste hela tiden hålla sig ajour; vad som gällde 2009 kanske inte gäller 2010, det gäller att leva både i det gamla och det nya. Skattelagstiftningen är jättespännande, jag gillar den, den har mycket med matematik och redovisning att göra. Sedan är det roligt att hjälpa folk att göra det bästa utifrån den lagstiftning vi har.

Är arbetet riskfyllt?

– Ibland kan det vara svårt att förmedla vissa saker till våra uppdragsgivare. Skattelagstiftningen fungerar lite som så att ju mer man lär sig desto mer komplicerad inser man att den är. Det händer ibland att vi måste friskriva oss, och om något inte är prövat kan vi behöva söka förhandsbesked. Handlar det om större utredningar är vi alltid två som står bakom ett beslut.

Vad gör du när du inte arbetar?

Jag tycker om att vara med familjen, vara ute på landet och att springa. Att springa är viktigt för mig för att hälla en bra stressnivå. Jag läser också, förut mest under sommar och jul, men nu försöker jag läsa året runt för att behålla en mänsklig ådra och inte bara läsa om skattelagstiftning.

Charlotta Danielsson

Namn: Christina Aronson. Ålder: 48 år.

Familj: Gift med Mats. Två barn, Johan 20 år och Sofia 18 år. Bor: Mariebo, Jönköping.

Karriär: Jobbade på Skatteverket 1988–2000, skatterådgivare på PwC från 2000.

Dold talang: När jag ska slå upp ett ord rabblar jag alfabetet på engelska, har aldrig lärt mig den svenska varianten. Började första klass i en amerikansk skola i Rio.