Gränsen mellan privatliv och arbete suddas ut i sociala medier.

De fem stora revisionsbyråerna är positiva till sociala medier och tycker att det är okej att de anställda använder Facebook på arbetstid. Så länge det sker med sunt förnuft.

– En del privata åtaganden under arbetstid sker via sociala medier, likväl som via telefonsamtal eller e-post, men vi tror att våra medarbetare hanterar detta på ett klokt och professionellt sätt som inte inkräktar på de arbetsuppgifter man har. Sociala medier är inte stängda för användning utan vi litar på våra medarbetares goda omdöme, säger Jenny Sjöberg, kommunikationschef på Deloitte.

Sociala medier är ett relativt nytt fenomen och får allt större betydelse, så väl i arbetslivet som i privatlivet. Och kanske är det just den kombinationen, av det privata och arbetet, som gör att det känns ovant för många företag att hantera de sociala medierna. Vissa arbetsgivare har valt att blockera sidor som Facebook på arbetsdatorerna, medan andra uppmanar sina anställda att vara aktiva inom sociala medier.

När det gäller de fem stora revisionsbyråerna; Deloitte, KPMG, Grant Thornton, PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young är det ingen av dem som har blockerat Facebook på arbetsdatorerna. Tvärtom ser man sociala medier, exempelvis Facebook, som ett sätt att locka nya målgrupper och få nya uppdrag.

– Vi får redan i dag in uppdrag till byrån via sociala medier, det är en spännande utveckling och ger oss nya möjligheter, säger Lisbeth Larsson informationschef på Grant Thornton.

Hon sitter med i den grupp inom företaget som för närvarande arbetar med att ta fram en strategi och en policy för sociala medier och hur Grant Thornton ska förhålla sig till dem så väl i Sverige som globalt.

– Policyer kring medarbetares användning är en av de frågor vi tittar på. I dag kan man komma ät Facebook från företagets datorer i Sverige. Var hållning är att man har frihet under ansvar och vi har inte haft problem med användningen hittills, säger hon.

Inom KPMG har man valt att inte ha några specifika regler för sociala medier utan hanterar all kommunikation på samma sätt oavsett teknik.

– Om man uttrycker sig i medier där det kan vara svårt för mottagaren att avgöra om uttalandet är privat eller KPMG:S gäller det att vara klok och varsam, och i vissa fall följa våra publiceringsprocesser. Vi har heller inte någon spärr mot att surfa på till exempel Facebook utan ser det som ett personligt ansvar för alla medarbetare att hantera det gränslandet mellan yrkesrollen och det privata, säger Linda Ternstedt, PR-manager på KPMG.

KPMG är aktivt inom sociala medier. På Facebook, Twitter och Career Book. Enligt Linda Ternstedt handlar det mycket om kommunikation med studenter och rekrytering.

– För målgruppen är det självklara och viktiga kanaler att synas och kommunicera genom, säger hon.

Även Ernst 8c Young är aktivt inom sociala medier. Jenny Rodin, pressansvarig på Ernst & Young, konstaterar att det är viktiga arenor att vara på och att bevaka.

– Sociala medier är inte bara ytterligare en ny kommunikationskanal. Via dessa nya medier kan vi förstå marknaden, föra en dialog och bygga relationer, säger hon.

Hon får medhåll av Martin Askman, pressansvarig på PricewaterhouseCoopers, där man arbetar med Facebook som en integrerad del av företagets studentaktiviteter. Alla anställda har tillgång till Facebook och sedan är det upp till honom eller henne att avgöra om sociala medier fyller en funktion i arbetsrollen. Den som vill blogga kan också göra det.

– PricewaterhouseCoopers uppmuntrar möjligheten till kunskapsspridning till exempel via bloggar, men det krävs samtidigt att den anställde uppfyller vår policy för bloggar, säger Martin Askman.

Klart är att det verkar som om sociala medier kommer att spela allt större roll i framtiden och på Deloitte säger man att man under hösten med säkerhet kommer att ha en mer aktiv roll än vad man haft hittills. Även Grant Thornton betonar att man förespråkar öppenhet.

– Vi är transparenta och anser att vi internt och externt ska kommunicera när det gäller så väl goda som dåliga nyheter. Därför är det kanske en av anledningarna till att vi inte begränsat tillgången på Facebook. Det handlar om ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare, säger Lisbeth Larsson.

Charlotta Danielsson