Balans nr 1 2011

Noteringar: Nya ISRS 4410

Kan påverka utformningen av bokslutsrapporten

International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, föreslår ändringar i den internationella standarden för att sammanställa finansiell information (compilation). Nya ISRS 4410 kan komma att påverka utformningen av den svenska bokslutsrapporten.

I slutet av oktober kom det femtiosidiga dokumentet med förslag till ändringar i den internationella standarden för compilation, det vill säga tjänster som bland annat kan användas av företag som inte omfattas av revisionsplikt. Förslaget är ett steg mot att ”skapa ett robust regelverk” för sådana tjänster, enligt ett pressmeddelande från IAASB.

– Genom den föreslagna ISRS 4410 siktar IAASB på att svara mot ett växande internationellt behov av standarder som stöder ett bredare utbud av tjänster än revision, säger iaasb:s ordförande Arnold Schilder.

I Sverige har en del av detta arbete tillgodosetts genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko och bokslutsrapporten. Fars principiella hållning är att alla svenska standarder ska vila på en internationell dito, vilket innebär att bokslutsrapporten kan komma att påverkas av nya ISRS 4410.

En arbetsgrupp inom Fars policygrupp för revision förbereder Fars remissvar. Senast sista mars vill IAASB ha remissvaren.

Rakel Lennartsson

ISRS

International Standard on Related Services, ISRS, ges ut av International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, som är en del av International Federation of Accountants, IFAC.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...