Balans nr 1 2011

Noteringar: Nya ISRS 4410

Kan påverka utformningen av bokslutsrapporten

International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, föreslår ändringar i den internationella standarden för att sammanställa finansiell information (compilation). Nya ISRS 4410 kan komma att påverka utformningen av den svenska bokslutsrapporten.

I slutet av oktober kom det femtiosidiga dokumentet med förslag till ändringar i den internationella standarden för compilation, det vill säga tjänster som bland annat kan användas av företag som inte omfattas av revisionsplikt. Förslaget är ett steg mot att ”skapa ett robust regelverk” för sådana tjänster, enligt ett pressmeddelande från IAASB.

– Genom den föreslagna ISRS 4410 siktar IAASB på att svara mot ett växande internationellt behov av standarder som stöder ett bredare utbud av tjänster än revision, säger iaasb:s ordförande Arnold Schilder.

I Sverige har en del av detta arbete tillgodosetts genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko och bokslutsrapporten. Fars principiella hållning är att alla svenska standarder ska vila på en internationell dito, vilket innebär att bokslutsrapporten kan komma att påverkas av nya ISRS 4410.

En arbetsgrupp inom Fars policygrupp för revision förbereder Fars remissvar. Senast sista mars vill IAASB ha remissvaren.

Rakel Lennartsson

ISRS

International Standard on Related Services, ISRS, ges ut av International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, som är en del av International Federation of Accountants, IFAC.