Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: Grönboken hotar EU:s konkurrenskraft

Svenska remissinstanser är skeptiska till EU-kommissionens utspel. Kostnaderna riskerar att öka utan motsvarande nytta för företagen.

Kostnaderna måste stå i proportion till nyttan med ytterligare reglering av revisions- och rådgivningbranschen. Det är essensen i Sveriges svar på EU-kommissionens grönbok om revision. Far varnar också för att grönboken hotar den svenska bolagsstyrningsmodellen.

Senare i januari kommer EU-kommissionen att presentera en preliminär översikt av svaren på kommissionär Michel Barniers grönbok om revision. Från svensk sida har bland andra Far, Svenskt Näringsliv, Aktiespararna, Riksrevisionen och regeringen svarat.

Regeringens svar föregicks av en nationell remissrunda bland fyrtio intressenter. Magnus Hermansson, ämnessakkunnig på justitiedepartementet, bedömer att cirka hälften av de tillfrågade tog chansen att påverka Sveriges officiella svar.

– Vi har noga tagit del av alla synpunkter som har kommit in, säger han.

I likhet med Far anser regeringen att EU bör utvärdera de nyligen införda regleringarna, exempelvis Revisorsdirektivet som trädde i kraft 2009, innan man bygger på med mer.

– Sverige menar inte att kommissionen måste avvakta med förändringar, men i den processen är det viktigt att också utvärdera den reglering som redan finns och inte göra ändringar för sakens skull, säger Magnus Hermansson och tillägger:

– Man måste väga fördelar mot nackdelar och i synnerhet beakta de nackdelar som följer av ökad regelmassa. Inte minst när det gäller hur detta slår mot revisionskunderna och eu:s mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent.

Fars generalsekreterare Dan Brännström är besviken över att inte fler, som till exempel svenska storbolag och andra tunga aktörer i näringslivet, har engagerat sig i frågan och lämnat svar på grönboken. Innehållet slår ju inte bara mot revisions- och rådgivningsbranschen.

– Många av förslagen i grönboken hotar den svenska bolagsstyrningen, jag tänker framför allt på idén att någon annan än ägarna ska utse revisorn, säger Dan Brännström.

Han uppskattar emellertid att många svenska intressenter, exempelvis Svenskt Näringsliv, delar Fars inställning om att grönboken hotar att öka kostnaderna utan motsvarande nytta.

– Jag hoppas att EU-kommissionen lyssnar på alla kloka synpunkter, för går man fel i de här frågorna så kommer eu:s företag att få sämre konkurrenskraft utan att revisionen har blivit bättre, säger Dan Brännström.

Rakel Lennartsson