En ny standard för hur varumärken ska värderas har tagits fram: ISO 10668. ISO, som är den internationella organisationen för standardisering, har tagit fram standarden tillsammans med nationella grupper i bland annat Sverige. Far har deltagit i detta arbete.

Tidigare har kvaliteten och utformningen på värderingarna varierat, vilket gjort det svårt att bedöma hur mycket ett företags varumärke är värt. ISO 10668 bedöms att inom några år vara den dominerande standarden för värdering av varumärken.

Läs mer om varumärkesvärdering i Balans nr 2/2011.

Charlotta Danielsson