Bolagsverket satsar på lättillgänglig information. I tre korta filmer på sin hemsida informerar myndigheten om vad frivillig revision innebär.

– Satsningen har visat sig vara mycket lyckad och uppskattad, säger Catharina Öhman, marknadsförare på Bolagsverket.

Varje år håller Bolagsverket nyhetsseminarier, men endast i de större städerna. Genom informationsfilmerna pä internet når Bolagsverket nu även alla som inte har möjlighet att delta i nyhetsseminarierna.

– Det är klart att korta seminarier på webben inte är riktigt jämförbart med en timmes nyhetsseminarium, men vi provar den här formen för information som komplement, säger Catharina Öhman.

Charlotta Danielsson