Innehåll

Balans nr 1 2011

Noteringar: 10 risker som hotar företag

Nya lagar och regelefterlevnad, tillgång till kapital och långsam återhämtning är några av de affärsmässiga risker som hotar det globala näringslivet.

I en rapport beskriver och rangordnar Ernst & Young de största riskerna för globala företag.

Ernst & Young tar årligen fram en rapport som identifierar de tio mest betydande affärsmässiga riskerna för företag de kommande tolv månaderna. I den senaste rapporten ”Strategic Business Risk 2010 – the top ten risks for global business” anses de största affärsriskerna vara lag- och regelefterlevnad, tillgång på kapital samt oro för konjunkturutvecklingen. Men nya riskområden kopplade till socialt ansvarstagande finns också med på tio i topp-listan.

– Det råder stor press på företag att arbeta med frågor kring hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande eftersom det påverkar företagets anseende, säger Håkan Molin, ansvarig för riskhanteringsfrågor inom Ernst & Young.

– Ska företag stå starka och återfå marknadens förtroende efter krisen måste denna fråga hanteras väl och integreras i företagets riskhantering och styrning. Då kan CSR skapa goda affärsmöjligheter, i stället för att bara vara text i en hållbarhetsredovisning, fortsätter han.

Rapporten baseras på djupintervjuer med 70 företagsledare på världens största företag och ledande analytiker inom 14 olika branscher. De tio största strategiska riskerna är enligt rapporten:

 • Nya lagar och regelefterlevnad.

 • Tillgång till kapital.

 • Långsam återhämtning.

 • Hantering av medarbetarnas kompetens.

 • Tillväxtmarknader.

 • Kostnadsnedskärningar.

 • Nya aktörer på marknaden.

 • Miljöanpassning och miljö-relaterade naturkatastrofer.

 • Socialt ansvarstagande.

 • Transaktionsrisker.

De tillfrågade i undersökningen har också identifierat risker med potential att bli betydelsefulla de kommande åren:

 • Bristande innovationsförmåga.

 • Underhålla infrastruktur.

 • Nya teknologier.

 • Skatterisker.

 • Prispress.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...