Nya lagar och regelefterlevnad, tillgång till kapital och långsam återhämtning är några av de affärsmässiga risker som hotar det globala näringslivet.

I en rapport beskriver och rangordnar Ernst & Young de största riskerna för globala företag.

Ernst & Young tar årligen fram en rapport som identifierar de tio mest betydande affärsmässiga riskerna för företag de kommande tolv månaderna. I den senaste rapporten ”Strategic Business Risk 2010 – the top ten risks for global business” anses de största affärsriskerna vara lag- och regelefterlevnad, tillgång på kapital samt oro för konjunkturutvecklingen. Men nya riskområden kopplade till socialt ansvarstagande finns också med på tio i topp-listan.

– Det råder stor press på företag att arbeta med frågor kring hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande eftersom det påverkar företagets anseende, säger Håkan Molin, ansvarig för riskhanteringsfrågor inom Ernst & Young.

– Ska företag stå starka och återfå marknadens förtroende efter krisen måste denna fråga hanteras väl och integreras i företagets riskhantering och styrning. Då kan CSR skapa goda affärsmöjligheter, i stället för att bara vara text i en hållbarhetsredovisning, fortsätter han.

Rapporten baseras på djupintervjuer med 70 företagsledare på världens största företag och ledande analytiker inom 14 olika branscher. De tio största strategiska riskerna är enligt rapporten:

 • Nya lagar och regelefterlevnad.

 • Tillgång till kapital.

 • Långsam återhämtning.

 • Hantering av medarbetarnas kompetens.

 • Tillväxtmarknader.

 • Kostnadsnedskärningar.

 • Nya aktörer på marknaden.

 • Miljöanpassning och miljö-relaterade naturkatastrofer.

 • Socialt ansvarstagande.

 • Transaktionsrisker.

De tillfrågade i undersökningen har också identifierat risker med potential att bli betydelsefulla de kommande åren:

 • Bristande innovationsförmåga.

 • Underhålla infrastruktur.

 • Nya teknologier.

 • Skatterisker.

 • Prispress.

Charlotta Danielsson