Arbetsdagar som är schemalagda minut för minut och ständigt citerad i media. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) har fått mycket uppmärksamhet sedan han tillträdde. Han säger att revision är något av det finaste som finns, men riktar samtidigt kritik mot branschen.

Från att ha varit något av en halvkänd person fick Peter Norman ta klivet fram i offentlighetens ljus helt och hållet när han tackade ja till statsminister Fredrik Reinfeldts erbjudande att bli finansmarknadsminister. Sedan han tillträdde tjänsten 6 oktober 2010 har han citerats i radio, tv och tidningar så gott som dagligen.

En artikel i Svenska Dagbladet ett par veckor efter att Peter Norman tagit över efter Mats Odell fick rubriken ”Norman till attack mot revisorerna”. Han drar sig inte för att säga vad han tycker och tänker, och det är inte bara revisions- och rådgivningsbranschen som fått sig en skopa. Peter Norman har även haft synpunkter på storbankerna och bonussystem. Själv säger han att han alltid har haft åsikter om finansmarknaden.

– Jag har jobbat inom finanssektorn i 25 år och tycker att finansmarknadsfrågor är roliga i allmänhet. Tidigare har jag varit en del av finansmarknaden, nu får jag möjlighet att vara med att utforma morgondagens finansmarknad och det ger en form av tillfredsställelse, säger han.

En del höjde på ögonbrynen när Peter Norman utsågs till finansmarknadsminister och menade att det var ett otippat val. Peter Norman var inte medlem i något parti, men gick med i Moderaterna några dagar efter att han blivit minister. Att vara en opolitisk minister är omöjligt, menar han.

Som finansmarknadsminister har Peter Norman ansvaret för regleringen på de finansiella marknaderna och för arbetet inom EU som berör det finansiella området. Han ansvarar också för att fördela de allmänna bidragen till kommuner och landsting, samt för det kommunala utjämningssystemet, spelfrågor och företag med statligt ägande.

Under den första tiden som minister har fokus legat på revisions- och rådgivningsbranschen, samt på storbankerna och bonusfrågor. Det har dock inget att göra med Svenska Dagbladets uppmärksammade artikelserie betonar han, utan säger att han har haft synpunkter på revisionen i många år men att det är först nu han har fått en plattform där han kan diskutera frågorna på ett konstruktivt sätt.

– Jag tycker att revision är något av det finaste som finns, det vill säga att revisionen är nödvändig i en marknadsekonomi. Revisorerna gör ett fantastiskt viktigt arbete som i de allra flesta fall sköts väldigt bra. Men aktieägare, medborgare och andra ska kunna lita på att revisionen fungerar. Gör den inte det blir det ett misstroende, inte bara mot branschen utan även mot de bolag den reviderar. Därför är revisions- och rådgivningsbranschen, liksom finansbranschen i sin helhet, central vad gäller förtroendebilden för finanssektorn.

Peter Normans utspel i media om revisorer och revision satte avtryck i branschen och i slutet av oktober kontaktades finansmarknadsministern av de fyra stora revisionsbyråerna och Far som ville få till ett möte. Det resulterade i att Peter Norman bjöd in företrädare för branschen till finansdepartementet i mitten av november. Det var ett bra möte, tycker Peter Norman, och branschen fick i uppgift att se över hur man kan stärka förtroendet.

– Under mina 25 år i finanssektorn har jag fått en hel del erfarenhet av revision. Jag har stött på många väldigt bra revisioner, men ibland har de varit sämre. Carnegie och HQ är som exempel rätt frapperande. Min tolkning av det här är att det har spridit sig ett visst misstroende i finanssektorn och det understryks också när jag talar med Finansinspektionen. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Är det ett förtroendeproblem för revisions- och rådgivningsbranschen så är det ett reellt problem. Personligen anser jag att det är sant. Det finns tillfällen då revisionen fungerat mindre bra, så jag tycker att det finns fog för den här kritiken, säger Peter Norman.

Det han förväntar sig av revisions- och rådgivningsbranschens företrädare är ett erkännande av att det sker misstag och att problem kan finnas. Och att de ska återkomma med förslag på hur förtroendet för branschen kan säkerställas.

– Innan vi träffades och diskuterade de här frågorna upplevde jag att branschen tog avstånd från problembilden.

Vi har inga problem, allt fungerar bra, sa man, och det var det jag reagerade mot första gången, säger Peter Norman.

Peter Norman konstaterar att det finns en grundläggande konflikt i revisionsarbetet. Samtidigt som revisorn ska vara fullständigt oberoende av sin uppdragsgivare och vara så kritisk han eller hon kan sä är det den som granskas som betalar arvodet. Den inneboende konflikten måste branschen erkänna och Peter Norman vill veta hur den hanteras.

Vilken är den svagaste länken i den finansiella rapporteringen?

Jag vill inte gradera det. Naturligtvis är det på styrelse och ledning det absolut yttersta ansvaret ligger när ett bolag hamnar på obestånd. Och det är självklart att styrelse och ledning brustit både i Carnegie och HQ, och att de har brustit i många andra fall.

Tre arbetsplatser har dominerat Peter Normans karriär inom finanssektoRN: Alfred Berg, Riksbanken och Sjunde AP-fonden. Han har också haft andra uppdrag, bland annat som ordförande för Carnegie Investment Bank AB dit han kallades in av regeringen i samband med Carnegie-affären, samt som ordförande för Max Matthiessen. Innan han blev finansmarknadsminister satt han också i styrelsen för Stockholms universitet och investmentbolaget Svolder. Peter Norman avsade sig dock alla uppdrag i samband med att han blev minister.

För egen del tvekade han inte att tacka ja till jobbet, men han hade först ett långt samtal med sin fru. Som minister förändras inte bara vardagen för honom själv utan även för familjen som består av hustrun och fyra barn.

– Jag har ofta jobbat långa dagar, men nu är varje minut schemalagd med möten, föredrag och annat. Jag är uppbunden under normal kontorstid och det går inte längre att bara slinka ut och göra ett ärende. Men hittills har jag lyckats komma hem någorlunda i tid på kvällarna och helgerna.

Men att vara hemma med sjuka barn är otänkbart som minister?

– Vi får väl se, det ska inte uteslutas. Jag har små barn hemma så man vet aldrig.

Endast en fråga undviker Peter Norman att svara på under intervjun. Det är om det är något han saknar att kunna göra nu när han blivit minister.

– Det vill jag inte kommentera, då måste vi komma in på Säpo och sådant och det vill jag inte, säger han.

Charlotta Danielsson

Peter Norman

Ålder: Född 1958.

Bor: Stockholm.

Familj: Fru och fyra barn i åldrarna 0–21 år.

Förebild: Winston Churchill, för hans principfasthet.

I vänskapskretsen: Bland andra finansminister Anders Borg, Al Gore och SEB-ekonomen Klas Eklund.

Karriär: Finansmarknadsminister sedan oktober 2010, 2000–2010 VD för Sjunde AP-fonden, 1996–1999 vd för kapitalförvaltaren Alfred Berg Transferator. 1999–2000 vd för Alfred Berg Asset Management, 1994–1996 riksbanksdirektör. Har dessutom varit ordförande i styrelsen för investmentbanken Carnegie och finansföretaget Max Matthiessen. Peter Norman har även suttit i styrelsen för investmentbolaget Svolder, Stockholms universitet och Kärnavfallsfonden.