Innehåll

Balans nr 1 2011

Debatt: ”Det är möjligt att bli partner i unga år”

På Grant Thornton välkomnar vi Nya generationens initiativ för att förnya branschen och tydliggöra hur framtidens revisorer ser på yrket och dess utmaningar. Kunskapsöverföringen som nämns i debattartikeln är helt avgörande för att kunna utföra ett jobb med kvalitet, men även för att ge en god kundservice. Överföringen måste vi lösa internt så att inte kunderna behöver göra jobbet åt oss. Här kan vi definitivt bli bättre.

Att tydliggöra karriärvägar är viktigt och visst märker vi att yngre medarbetare ställer högre krav på snabb personlig utveckling och tydligare feedback än tidigare generationer har gjort.

För flera år sedan uppmärksammade vi behovet av att kunna erbjuda alternativa karriärvägar till partnerskap och i dag diskuterar vi kontinuerligt karriäralternativ med våra medarbetare. Vi uppmuntrar också till rörlighet mellan affärsområdena och att pröva sina vingar utanför företaget, om man skulle bli tveksam till om man passar i revisors- eller konsultrollen. För duktiga medarbetare står dörren öppen om man ångrar sig och vill komma tillbaka, en sådan vitamininjektion tycker vi bara är positivt. Ett annat sätt att utvecklas är att få arbeta internationellt. Allt fler av oss har i dag roller inom vårt internationella nätverk.

Hos oss är var sjunde medarbetare partner i företaget och därför vill vi värna om partnerskapet som en viktig karriärväg. Partnerskapet är alltså fullt realistiskt att uppnå för en mycket hög andel av våra medarbetare och Grant Thornton har också det mest jämställda partnerskapet bland de större byråerna, enligt en undersökning i Balans (nr 3/2010). Att vara partner innebär att man är med och driver utvecklingen i bolaget och ett brett ägarskap lägger grunden till vår företagskultur som kännetecknas av engagemang, delaktighet och prestigelöshet. Hos oss kan man också bli partner även i ganska unga år.

Balansen mellan fritid och arbete är en svår nöt att knäcka. Som revisorer har vi ju helt enkelt mer jobb att utföra under det första halvåret än under det andra. På Grant Thornton har vi årsarbetstid och vårt mål som arbetsgivare är att medarbetare inte ska jobba mer än den tiden. Man ska kunna återhämta sig efter en stressig period. Hos oss är det också möjligt att vara deltidsarbetande och ändå vara partner. Att stötta kvinnor och män i sin föräldraledighet tycker vi är viktigt. Nya generationen lyfter viktiga frågor och jag ser fram emot en fortsatt dialog.

Peter Bodin är VD för Grant Thornton.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...