Innehåll

Balans nr 1 2011

Debatt: ”Våra interna satsningar skapar framtidstro”

Vi letar ständigt efter synpunkter, från medarbetare och omvärld, som kan utveckla vårt företag och ser varje ny generation som ett viktigt bidrag till den dialogen. Det finns ingen viktigare resurs än medarbetarna och särskilt viktigt är det att attrahera de yngre. Att kampen om talangerna kommer att intensifieras framöver råder det inget tvivel om. För PwC är detta en central fråga. När vi nyligen gjorde en undersökning riktad till 5700 yrkesverksamma personer var det 36 procent som placerade ”balans i livet” överst på önskelistan för sitt arbete om tio år. För oss på PwC har en bra balans mellan arbete och fritid hög prioritet. Visst är det så att vi har hög arbetsbelastning under vissa perioder, men vi uppmuntrar medarbetare att kompensera med ledighet efteråt och vi övervakar så att inte övertiden växer sig för stor.

Visioner är viktiga att utveckla och förverkliga för våra kunder. Visioner är även viktiga för att skapa entusIASm bland våra medarbetare. Vår personalomsättning bland de yngre är låg och jag tror att en viktig förklaring är just att vi kan skapa en framtidstro via interna satsningar och utveckling av våra medarbetare. Ett konkret exempel är våra utvecklings- och mentorprogram. Stora resurser läggs även på kompetensutveckling, cirka tio procent av de yngre medarbetarnas arbetstid.

2009 placerade vi oss i topp i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Arbetsvillkorindex som bland annat tittar på anställningstrygghet, kompetensutveckling och arbetsmiljö. I 2010 års Karriärbarometer för unga yrkesverksamma är PwC ”branschbäst”. Vi får även bra betyg för det vi gör när våra medarbetare tycker till. Våra interna undersökningar visar att våra medarbetare är särskilt nöjda med kompetensutveckling och framtidsutsikter.

Men självklart kan vi bli bättre. Vi lyssnar på våra kunder och vi lyssnar på våra medarbetare. Debattörerna har rätt när de lyfter yngre medarbetares förmåga att med andra ögon se risker och möjligheter, samt medvetenhet om vikten av att lyfta fram dessa i den löpande kommunikationen och rapporteringen av revisionen. Här kan vi bli bättre på att ta tillvara yngre medarbetares potential och skapa tillträde till fler forum för yngre revisorer. Mångfald berikar och det är viktigt att yngre medarbetare känner delaktighet även när det gäller beslutsfattande. Därför har alla medarbetare oavsett ålder och tid i företaget en tydlig karriärplan där medarbetaren själv är med och påverkar sin utveckling.

Hans Börsvik är VD för PwC.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...